Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg; niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (25 Ionawr - 31 Ionawr); a mae cwmni...
Image
Mae un o weithwyr Cyngor Caerdydd wedi rhannu ei phrofiad fel Prentis Corfforaethol ar gyfer Wythnos Prentisiaethau (8-14 Chwefror).
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cartrefi gofal ledled Caerdydd yn cyrraedd carreg filltir frechu; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; a niferoedd achosion a phrofion COVID-19.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; a lansio gwefan newydd Caerdydd ar Waith.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (22 Ionawr - 28 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canolfan Brechu Torfol nawr ar waith yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn; thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/02/21
Image
Dyma’r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor #Caerdydd: niferoedd achosion a phrofion #COVID19; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a’r Fro; neges frys gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro am apwyntiadau brechu COVID-19; a Cartref Cŵn Caerdydd yn taro’r post.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn annog trigolion ar draws y ddinas sy'n cael trafferth ariannol oherwydd y pandemig i gysylltu cyn gynted â phosibl i gael help.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (16 Ionawr - 22 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; ail-osod torchau pabi wrth Gofeb Ryfel Gerddi Alexandra; a deg o bethau y mae angen i chi eu gwybod am...
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (14 Ionawr - 20 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro M
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 25/01/21
Image
Roedden ni'n siomedig iawn o weld y lluniau o dorchau pabi a osodwyd i anrhydeddu milwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig yng nghofeb rhyfel Gerddi Alexandra wedi cael eu gadael wrth fin sbwriel cyfagos yr wythnos hon.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (11 Ionawr - 17 Ionawr); cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg; a coffáu...
Image
Mae preswylydd o Gaerdydd wedi'i gael yn euog o oryrru ar Afon Elái a gorchmynnwyd iddo dalu dirwy o £1,200 gan Lys yr Ynadon.