Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cynlluniau dros dro wedi eu cynnig ar gyfer Stryd y Castell; cartrefi arloesol er mwyn helpu mynd i'r afael â digartrefedd; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd...
Image
Mae atebion tai arloesol a fydd yn darparu cartrefi cynaliadwy o ansawdd uchel i deuluoedd sy’n profi digartrefedd ar eu ffordd i Gaerdydd.
Image
Yn ystod y pandemig Coronafeirws presennol, rydym wedi cael ein hatgoffa bod ‘pawb yn yr un cwch’. Does dim dwywaith fod un o’n cydweithwyr wedi cofleidio’r syniad hwnnw, gan iddo gamu i’r adwy pan ddechreuodd tân mewn busnes cyfagos.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws i gael ei gyhoeddi yng Nghymru ddydd Gwener; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19...
Image
Mae'r Cyngor yn ystyried ailagor Stryd y Castell i fysiau, tacsis a cherbydau brys fel mesur dros dro tra cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol y dramwyfa.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (19 Hydref)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; prydau ysgol am ddim i barhau gydol y gwyliau; defnydd o nextbike am ddim a 1,000 o goed i ysgolion i nodi lansio Caerdydd Un Blaned...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud cynlluniau i sicrhau bod teuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gallu parhau i fanteisio ar y ddarpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Bydd camerâu gorfodi mewn nifer o ysgolion ledled y ddinas yn cael eu hactifadu o heddiw ymlaen i wella diogelwch, helpu disgyblion a theuluoedd i gynnal ymbellhau cymdeithasol ar adegau gollwng a chasglu ac annog teithio llesol.
Image
Defnydd am ddim o'r nextbike a 1,000 o goed i ysgolion er mwyn lansio strategaeth Un Blaned Caerdydd
Image
• Bydd camau 2 a 3 rhaglen Cartrefi Caerdydd yn cynnwys adeiladu 1,050 o gartrefi newydd ar 16 o safleoedd ledled Caerdydd yn ystod y 7 mlynedd nesaf
Image
Gallai Parc Bute yng Nghaerdydd fod yn cael bwyty newydd i wasanaethu ardal ogleddol y man gwyrdd poblogaidd yng nghanol y ddinas.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a safle profi galw i mewn newydd i agor yng Nghaerdydd.
Image
Mae Gwarchodfa Natur Fferm y Fforest a Pharc Hailey wedi cael Baneri Gwyrdd mawr eu bri am y tro cyntaf, sy'n golygu bod gan 14 o barciau a mannau gwyrdd a reolir gan Gyngor Caerdydd yr anrhydedd ryngwladol mawr ei heisiau hon erbyn hyn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; a 5 pheth y dylai pob myfyriwr yng Nghaerdydd ei wybod am eu gwastraff a'u...