Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae amgueddfa hanes dinas Caerdydd wedi lansio apêl newydd am arian trwy newid ei henw. O ddydd Llun 3 Mehefin, Amgueddfa Caerdydd fydd enw newydd Stori Caerdydd.
Image
Bydd Take That yn perfformio yn Stadiwm Principality fel rhan o’u taith Greatest Hits ar ddydd Sadwrn 8 Mehefin.
Image
Mae disgyblion, staff a llywodraethwyr yn dathlu ar ôl i Estyn sgorio Ysgol Uwchradd Cantonian yn dda ym mhob un o'r pum categori yr edrychir arnynt gan arolygaeth addysg Cymru, yr ail sgôr uchaf bosibl.
Image
Daeth Gwasanaeth Achub a Thân De Cymru a thîm allgymorth digartrefedd y Cyngor at ei gilydd yr wythnos hon i hyrwyddo negeseuon diogelwch tân ymhlith unigolion sy'n cysgu mewn pebyll yn y ddinas.
Image
Cafodd Ysgol Gynradd Grangetown yng Nghaerdydd ei dyfarnu'n ‘dda' gan Estyn, yr ail radd uchaf, ym mhob un o'r pum maes y bydd yr arolygwyr addysg yn eu barnu.
Image
Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o 27 Mai tan 1 Mehefin.
Image
Beth sy’n Digwydd – Gweithgareddau Hanner Tymor Mai 25 – Mehefin 2
Image
Mae Arglwydd Faer Caerdydd, sydd newydd gael ei benodi, wedi cyhoeddi mai Cymorth i Fenywod Yng Nghymru a Bawso fydd y ddwy elusen y bydd yn eu cefnogi yn ystod ei gyfnod yn y swydd.
Image
Bydd Arglwydd Faer du cyntaf Caerdydd yn cael ei urddo mewn seremoni yn Neuadd y Ddinas Caerdydd fydd ychydig yn fwy roc a rôl na rhai'r gorffennol...
Image
Heddiw mae Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Dianne Rees, yn cyflwyno siec gwerth £200k i'r elusen Arch Noa o ganlyniad i arian a godwyd yn ystod ei blwyddyn yn y swydd, y swm mwyaf a godwyd i elusen Arglwydd Faer gan unrhyw Arglwydd Faer
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cefnogi’r Wythnos Gweithredu ar Ddementia eleni gyda chyfres o ddigwyddiadau ledled y ddinas.
Image
Ar ddydd Gwener 31 Mai, ddiwrnod cyn gêm gyntaf Cwpan Criced Dynion y Byd yr ICC yn Stadiwm Cymru Caerdydd, bydd y ddinas yn gefnlen i ddigwyddiad dal a chyfnewid enfawr ac unigryw.
Image
Mae’r gyfres nesaf o Ŵyl Straeon Ditectif a Choffi Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd ar ei ffordd.
Image
Heddiw, Ddydd Gwener 17 Mai 2019, anrhydeddwyd y Fonesig Shirley Bassey DBE â Rhyddfraint Dinas a Sir Caerdydd.
Image
Mae rhaglen leoli myfyrwyr yn Nhîm Comisiynu a Chaffael Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobr Rhagoriaeth ym Maes Caffael Cyhoeddus Cyfleoedd Llywodraeth (CLl) genedlaethol ar gyfer 2019/20.
Image
Cymerwyd camau yn erbyn WOW Bar yn dilyn nifer sylweddol o gwynion am sŵn cerddoriaeth a chanu uchel, yn hwyr y nos ac ymlaen i’r oriau mân drannoeth.