Diweddaraf Datganiadau

Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11 Mai
Image
Mae cynghorau yng Nghymru wedi cytuno y byddant angen hyder mewn lefelau staffio digonol, cydymffurfiant iechyd a diogelwch, ac ymgynghori gydag Undebau Llafur, cyn gallu ystyried ail-agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) mewn ardaloedd
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd a Chymdeithas Cartrefi Nyrsio a Phreswyl (CCNP) yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod gan gartrefi gofal Caerdydd yr hyn sydd ei angen arnynt i wynebu'r heriau o ofalu am bobl gyda COVID-19.
Image
Mae ymestyn palmentydd i heolydd, creu llwybrau beiciau dros dro, tynnu dodrefn stryd, cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth cyflymder ac ailgynllunio’r gofod cyhoeddus o amgylch canolfannau siopa cymunedol ymhlith y syniadau sy'n cael eu cynnig ar unwaith gan Gy
Image
Mae datblygiad preswyl newydd yn nwyrain Caerdydd, a adeiladwyd yn rhan o brif raglen adeiladu tai Cyngor Caerdydd, wedi cipio gwobr genedlaethol.
Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: paratoadau a chyngor ar gyfer Diwrnod VE dydd Gwener; y fenter ddiweddaraf i hybu gyrru'n ddiogel, yn enwedig gan fod cerddwyr a beicwyr yn ymbellhau'n gymdeithasol; ac awgrymiadau y
Image
Mae digwyddiadau mawr oedd ar y gweill i ddathlu tri chwarter canrif ers diwrnod VE yng Nghaerdydd a ledled Cymru wedi cael eu canslo oherwydd pandemig parhaus Covid-19, ond mae trigolion yn cael eu hannog i nodi'r foment bwysig hon yn ein hanes
Image
Mae torri gwair, a ataliwyd dros dro gan Gyngor Caerdydd ers dechrau argyfwng Covid-19, wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: mae torri gwair wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch; video Iaith Arwyddion Prydain yn cyfeirio at wasanaethau; a mwy na
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 gan Cyngor Caerdydd. Heddiw rydym yn trafod y canlynol: manylion casgliadau gwastraff gardd gwyrdd y dydd Sadwrn yma; cyfrannu at Apêl Bwyd Caerdydd; ac sut rydyn ni'n mynd ati i gysylltu â'r rhai sydd ar restr warchod y Ll
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli
Image
Yn y diweddariad COVID-19 heddiw: casgliadau gwastraff i fynd yn eu blaen yn ôl yr arfer ar ŵyl banc Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop ddydd Gwener nesaf; ymateb y Cyngor i COVID-19 mewn ffigurau; ac fwy
Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau.
Image
Mae'r gwaith gwella sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd ym Mharc Sanatorium yn adfer marciau dau faes chwaraeon presennol; un cae pêl-droed, un cae rygbi gyda rhywfaint o ffensys, rhwystrau i wylwyr ac mae llochesi tîm wedi'i ychwanegu at y cae pêl-droed.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi caffael y safle gwaith nwy blaenorol 29 erw yng Nghaerdydd.