Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae pump o bobl wedi eu herlyn yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Iau, 21 Tachwedd am gamddefnyddio ‘r cynllun bathodyn glas yng Nghaerdydd.
Image
Cafwyd hyd i chwilod duon wrth ymyl bag agored o flawd, baw a bryntni ar y llawr, y waliau a'r offer, yn ogystal â bagiau gwastraff agored a adawyd mewn ardaloedd paratoi bwyd.
Image
Cymerodd 100 o bobl ran ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan Do Cymru gyntaf (PRhDDC) - a 20 mlynedd, tair record byd a llawer o beiriannau rhwyfo yn ddiweddarach, disgwylir i'r digwyddiad eleni yng Nghanolfan Hamdden Trem y Môr ddenu mwy na 1,600
Image
Bydd cyfres o ddigwyddiadau ledled Caerdydd yn yr wythnosau i ddod i gefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd, sef Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig dros ddiddymu trais yn erbyn menywod a merched.
Image
Daw'r gystadleuaeth talent gerddorol, y Gig Fawr yn ôl am nawfed flynedd gyda gwobrau mawr a chyfleoedd mawr i gerddorion yn ne Cymru.
Image
Mae cynllun newydd ar waith er mwyn adnabod, blaenoriaethu a gwella Hawliau Tramwy tan 2030.
Image
Heddiw (dydd Mercher 20 Tachwedd), bu plant Caerdydd yn dathlu Diwrnod Plant y Byd, diwrnod blynyddol UNICEF ar gyfer plant yn gweithredu dros blant. Bu'r digwyddiad yn gyfle i blant a phobl ifanc ddod ynghyd i ddathlu'r cynnydd a wnaed i wella eu hawlia
Image
Cafodd gweledigaeth newydd i Addysg a Dysgu yng Nghaerdydd ei lansio ddoe, (Dydd Mawrth 19 Tachwedd) yn Neuadd y Ddinas.
Image
Mae cyn-berchennog bwyty adnabyddus, yr Himalaya ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.
Image
Bydd Arglwydd Faer Caerdydd, y Gwir Anrhydeddus Gynghorydd Dan De’Ath yn agor “Dr Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! The Musical” sy’n agor ar ddydd Iau 21 Tachwedd yn Arena Motorpoint.
Image
Caiff strategaeth tair blynedd newydd ei hystyried i gynnig cymorth a llety rhagorol i blant sy'n derbyn gofal yng Nghaerdydd yn ystod cyfarfod Cabinet yr Awdurdod Lleol ddydd Iau, 21 Tachwedd.
Image
Cefnogaeth i fentrau tyfu bwyd lleol, datblygu cynllun bwyd yng nghanol y ddinas, 'parthau gwahardd' bwyd cyflym o amgylch ysgolion Caerdydd, ymestyn cyflwyno rhaglen sy'n cynnig prydau bwyd iach i blant yn ystod gwyliau'r ysgol, a mwy o gyfyngiadau ar h
Image
Mae gwasanaeth newydd i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ym mhob rhan o Gaerdydd wedi'i lansio'n swyddogol yn y ddinas heddiw.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae Cyngor Caerdydd wedi siarad â'r contractwr i ofyn am grynodeb cynhwysfawr o'r gwaith sydd angen ei gwblhau ar y rhan o Heol Llantrisant rhwng cylchfan Heol Isaf a gorsaf betrol Westward Ho i osod seilwaith
Image
Ddydd Llun 25 Tachwedd 2019, cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau i nodi'r Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod (Diwrnod y Rhuban Gwyn).
Image
Caiff Wythnos Ddiogelu Genedlaethol yr wythnos hon (11 - 15 Tachwedd) ei nodi ledled Caerdydd a Bro Morgannwg gyda rhaglen o ddigwyddiadau i atgyfnerthu'r neges bod diogelu'n gyfrifoldeb ar bawb.