Diweddaraf Datganiadau

Image
Erlynwyd 16 o yrwyr tacsi llogi preifat ddydd Gwener diwethaf (17 Awst) am fasnachu’n anghyfreithlon yng Nghaerdydd a gyrru heb yswiriant.
Image
Mae dau adolygiad annibynnol wedi canfod bod Cyngor Caerdydd yn parhau i wneud gwelliannau mewn gwasanaethau allweddol a’i fod wedi gwella’n fwy nag unrhyw Gyngor arall yng Nghymru (ochr yn ochr ag un cyngor arall).
Image
Mae canlyniadau Safon Uwch amodol Caerdydd yn dangos bod y safonau'n parhau'n uchel yn y brifddinas.
Image
Bydd yr hyb mwyaf newydd y ddinas fydd yn cynnig gwasanaethau a chyfleusterau i'r gymuned, yn agor yr wythnos nesaf, ddydd Llun 20 Awst am 9am. Bydd yr Hyb newydd ar Crickhowell Road, Llaneirwg, ar agor chwe diwrnod yr wythnos a bydd yn darparu ystod eha
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/
Image
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan y corff gwarchod addysg Estyn wedi canfod bod Ysgol Gynradd Windsor Clive yn Nhrelái yn ‘dda' ar draws pob maes a archwiliwyd.
Image
Galwyd ar yr Eisteddfod Genedlaethol i ddod i’r brifddinas unwaith bob pum mlynedd.
Image
Mae coeden Tsieineaidd brin wedi blodeuo ym Mharc y Rhath am y tro cyntaf ers iddi gael ei phlannu dros 100 o flynyddoedd yn ôl.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru, yr awdurdod cofrestru a thrwyddedu ar gyfer pob landlord ac asiant sydd ag eiddo yng Nghymru, wedi datblygu cwrs diogelwch tân newydd ar gyfer landlordiaid.
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/
Image
Disgwylir i filoedd o bobl heidio i strydoedd Caerdydd ddydd Iau nesaf i groesawu Geraint Thomas, arwr beicio Cymru yn ôl i Gymru ar ôl ennill Tour de France.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio ei arolwg blynyddol sy'n rhoi'r cyfle i drigolion ddweud eu dweud ar wasanaethau cyhoeddus.
Image
Agorodd y bleidlais gyhoeddus ar gyfer Cwpan Criced y Byd 2019 yr ICC am 10am (BST) heddiw (dydd Mercher, 1 Awst), i bob aelod o'r cyhoedd ar gyfer tocynnau. Mae ymgyrch farchnata a chysylltiadau cyhoeddus mawr ar waith, dan y teitl croesawgar iawn "Ydyc
Image
Mae siwmper felen yn hedfan yn uchel uwchben Neuadd y Ddinas i anrhydeddu buddugoliaeth hanesyddol Geraint Thomas yn y Tour de France.
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn dychwelyd - yn fwy ac yn well nag erioed – mewn safle glan dŵr newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd – ac mae'n cynnig mwy fyth o atyniadau dros wyliau'r haf. Tan 2 Medi.
Image
“Mae Caerdydd yn hynod o falch o gamp Geraint a’r fuddugoliaeth bwysig hon ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.