Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/10/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: newidiadau i wasanaethau Cyngor Caerdydd yn sgil cyfyngiadau ‘Cyfnod Atal' Llywodraeth Cymru; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; Holi...
Image
Daw cyfyngiadau Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru i rym am 6pm heno.
Image
Mae arolwg blynyddol y Cyngor sy’n rhoi’r cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas wedi cael ei lansio.
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf. Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 22 Hydref 2020.
Image
Bydd newidiadau i wasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth i Mewn i Waith, hybiau a llyfrgelloedd ac atgyweiriadau i dai cyngor yn cael eu cyflwyno o ddiwedd yr wythnos hon, yn unol â'r mesurau 'cyfnod atal' diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 21 Hydref 2020.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cynlluniau dros dro wedi eu cynnig ar gyfer Stryd y Castell; cartrefi arloesol er mwyn helpu mynd i'r afael â digartrefedd; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd...
Image
Mae atebion tai arloesol a fydd yn darparu cartrefi cynaliadwy o ansawdd uchel i deuluoedd sy’n profi digartrefedd ar eu ffordd i Gaerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws i gael ei gyhoeddi yng Nghymru ddydd Gwener; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (19 Hydref)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; prydau ysgol am ddim i barhau gydol y gwyliau; defnydd o nextbike am ddim a 1,000 o goed i ysgolion i nodi lansio Caerdydd Un Blaned...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
• Bydd camau 2 a 3 rhaglen Cartrefi Caerdydd yn cynnwys adeiladu 1,050 o gartrefi newydd ar 16 o safleoedd ledled Caerdydd yn ystod y 7 mlynedd nesaf
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a safle profi galw i mewn newydd i agor yng Nghaerdydd.