Back
Y newyddion gennym ni - 26/02/24

Image

23/02/24 - Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio

Gallai dull newydd o ddarparu addysg yng Nghaerdydd olygu bod mwy o ysgolion yn gweithio gyda'i gilydd drwy drefniadau cydweithredu a ffedereiddio ffurfiol, i ddarparu system addysg hynod effeithiol a chynaliadwy.

Darllenwch fwy yma

 

Image

22/02/24 - Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Coed Glas yn Llanisien wedi mwynhau cyfle unigryw i ymweld â'r safle dymchwel yn hen adeilad swyddfa CThEF yn Nhŷ Glas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

21/02/24 - Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m

Mae cyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, yn cefnogi gwasanaethau cymdeithasol ac yn amddiffyn y bobl sydd mwyaf agored i niwed, wedi ei ddatgelu gan Gyngor Caerdydd wrth iddo wynebu 'argyfwng ariannu'r sector cyhoeddus' sy'n effeithio ar awdurdodau lleol ym mhob rhan o'r DU.

Darllenwch fwy yma

 

Image

20/02/24 - Ysgol Gynradd yn y Ddinas yn Cael ei Chanmol am 'Amgylchedd Tawel a Hapus'

Mae ysgol gynradd dawel, bwrpasol a hapus yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan arolygwyr Estyn am ei hamgylchedd dysgu cynhwysol a meithringar lle mae disgyblion yn gwneud cynnydd da.

Darllenwch fwy yma