Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn uchel iawn, ac yn uwch na gweddill Cymru.
Image
Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel
Image
Dyma ein diweddariad COVID-19 diwethaf yn 2020. Blwyddyn Newydd Dda bawb, ond cadwch yn ddiogel. Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel
Image
Mae Rhybudd Coronafeirws Lefel 4 ar draws Cymru, mae'r coronafeirws ar lefel uchel iawn. Arhoswch gartref I achub bywydau a diogelu Cymru, gyda'n gilydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a mae'n bosibl y bydd rhywfaint o darfu ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos hon.
Image
Dyma ddiweddariad olaf yr wythnos, a bydd y diweddariad nesaf ddydd Mawrth 29 Rhagfyr. Nadolig Llawen, cadwch yn ddiogel.
Image
Mae'r Cyngor yn delio â llifogydd dŵr wyneb ledled y ddinas. Mae'r glaw wedi llenwi'r nentydd sydd bellach yn uwch na'r gollyngfeydd. Mae hyn yn golygu na all y draeniau wagio ac o ganlyniad maent yn cyson lenwi. Roedd ein timau allan cyn y tywydd a ra
Image
Mae achosion o COVID yng Nghaerdydd yn parhau i gynyddu. I atal y lledaeniad o’r feirws ac atal y GIG rhag cael ei lethu mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau Lefel 4. #CadwchynDdiogel a gwnewch eich gorau i achub bywydau ac #AchubyGIG.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/12/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: trefniadau gwasanaethau cymunedol hanfodol; achosion a phrofion COVID-19; Achosion Ysgolion; helpu pobl i gadw mewn cysylltiad gartref; a clirio cyn y Nadolig?
Image
Bydd newidiadau i wasanaethau cymunedol y Cyngor yng Nghaerdydd yn dod i rym yr wythnos nesaf wrth i'r ddinas wynebu'r argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus gydag achosion cynyddol o COVID-19.
Image
Mae gwasanaethau cyngor digidol i drigolion ledled y ddinas yn cefnogi lles pobl hŷn ac agored i niwed drwy eu helpu i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: safbwynt Caerdydd ar ddechrau tymor ysgol ym mis Ionawr; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae'r cynnydd yn nifer yr achosion yng Nghaerdydd yr ydym yn eu gweld nawr yn sobreiddiol iawn. Mae angen i hyn fod yn rhybudd i bob un ohonom ynghylch difrifoldeb mawr y sefyllfa sy'n ein hwynebu nawr.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y gyntaf o ddwy ganolfan brofi am COVID-19 yn agor yng Nghaerdydd heddiw; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae gwaith ar ddatblygiad tai yn y dyfodol, i adeiladu mwy na 200 o gartrefi carbon isel i Gaerdydd wedi dechrau.