Back
Y newyddion gennym ni - 05/04/24

Image

04/04/24 - Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do'r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

04/04/24 - Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden

Daeth dros 180 o bobl i sesiwn galw heibio ddeuddydd Cyngor Caerdydd yr wythnos diwethaf i archwilio cynlluniau a rhoi eu barn ar waith adnewyddu arfaethedig ac ailagor Canolfan Hamdden Pentwyn.

Darllenwch fwy yma

 

Image

02/04/24 - Cyfleoedd dysgu hyblyg i roi hwb i ragolygon gyrfa

Mae cofrestru ar agor ar gyfer cyrsiau dysgu oedolion sy'n dechrau yn ddiweddarach y mis hwn.

Darllenwch fwy yma

 

Image

28/03/24 - Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol

Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto'n gwahodd ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector ledled y ddinas am gyllid grant sydd ar gael i helpu i adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

27/03/24 - Llwyddiant yn yr Unol Daleithiau i wneuthurwyr ffilm o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd

Mae chwe pherson ifanc 13-17 oed o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd wedi dychwelyd o gyfnewidfa ieuenctid unigryw yn Carlsbad, Califfornia lle enillon nhw'r Wobr Rhagoriaeth Darlledu yn y Confensiwn Rhwydwaith Teledu Myfyrwyr.

Darllenwch fwy yma