Datganiadau Diweddaraf

Image
Cynigion i brynu tir yn Llanisien ar gyfer datblygiad addysg posibl yn y dyfodol; Y cyhoedd yn dweud eu dweud am ddyfodol Ysgol Uwchradd Willows; Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd; Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i gyflymu'r broses...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trigolion yn chwarae rhan allweddol wrth helpu i lunio dyfodol Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; trefniadau cau ar y gweill...
Image
Croesawu gwladolion Afghanistan i Gaerdydd a Chymru gan Arweinydd y Ddinas; Taith Sero Carbon yn dod i Gaerdydd; Fandaliaeth sylweddol i Barc Bute dros nos; Gwaith ehangu ar fin cychwyn ar Feicffordd 1 Caerdydd yn Nheras Cathays; Straeon ysbrydoledig...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: croesawu gwladolion Afghanistan i Gaerdydd a Chymru gan Arweinydd y Ddinas; Taith Sero Carbon yn dod i Gaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
Mae teuluoedd Afghanistan, oedd yn gorfod gadael eu cartrefi wrth iddyn nhw ffoi o'r Taliban pan gwympodd eu llywodraeth, wedi cael eu croesawu i Gymru a Chaerdydd gan arweinydd Cyngor Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith ffordd gyda'r hwyr yn dechrau ar Stryd y Castell; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Gwaith Ffordd Gyda'r Hwyr yn dechrau ar Stryd y Castell dydd Sul; Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol o 7 Medi ymlaen; Mae Caredigrwydd yn Bwysig: Ysgol Uwchradd Willows yn Helpu Eraill yn y Gymuned
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol o 7 Medi ymlaen; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cymerwch y camau sydd eu hangen i gadw dysgwyr yn ddiogel ac yn dysgu; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Tanio fflyd gyntaf erioed o e-feiciau yng Nghaerdydd; Amgueddfa Caerdydd i ailagor; Y Cynghorydd Caro Wild yn croesawu partner nextbike ac e-feiciau newydd; Neuadd Dewi Sant ar fin codi'r llen ar ôl 18 mis
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Amgueddfa Caerdydd i ailagor; tanio fflyd gyntaf erioed o e-feiciau yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Neuadd Dewi Sant ar fin codi'r llen ar ôl 18 mis; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a alga glaswyrdd ym mhwll Parc Cefn Onn.
Image
➡️ Llwybr newydd hudolus i Gymru fydd yn goleuo calonnau’r genedl ➡️ HQ Theatres yw gweithredwr newydd y Theatr Newydd ➡️ Canolfan Hyfforddi Adeiladu Newydd...a'c fwy 👉
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: canolfan hyfforddi adeiladu newydd ar gyfer De-Ddwyrain Cymru yn lansio yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; Cartref Cŵn...
Image
Mae cyfleuster newydd cyffrous, sy'n cynnig hyfforddiant hanfodol a phrofiad adeiladu ar y safle i geiswyr gwaith a myfyrwyr diploma adeiladu ar draws De-ddwyrain Cymru, wedi agor.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: HQ Theatres yw gweithredwr newydd y Theatr Newydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.