Datganiadau Diweddaraf

Image
Derbynnir ceisiadau am lleoedd mewn ysgolion cynradd ym mis Medi 2021 heddiw, (dydd Llun 16 Tachwedd 2020) ac mae ymgyrch newydd wedi'i lansio i roi arweiniad i rieni sy'n gwneud cais am le.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 16/11/20
Image
Mae’r cynnig ailddatblygu ystadau mwyaf a mwyaf cyffrous yn rhaglen adeiladu tai newydd Cyngor Caerdydd ar fin cymryd cam mawr ymlaen, gyda chodi hyd at 400 o gartrefi newydd yn Grangetown.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; gallai dau adeilad pwysig...
Image
Mae cam nesaf buddsoddiad £100 miliwn mewn tai fforddiadwy yng Nghaerdydd ar y gweill.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae gwaith adnewyddu ar y gweill i drawsnewid yr hen Gapel yn y CRI yn gyfleuster iechyd a llesiant bywiog i'r trigolion yn ne a dwyrain Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: map a thabl sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnodf; a'r ysgolion diweddaraf yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 09/11/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: symbolau pabi yn cael eu paentio ar ffyrdd ar draws y ddinas; achosion a phrofion COVID-19; Ymgyrch Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd yn cael cefnogaeth y Llefarydd; a lansio...
Image
Mae ymgyrch hysbysebu newydd wedi’i lansio i annog pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd i gofrestru i bleidleisio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Cynnal adolygiad o Wasanaethau hamdden Caerdydd yn dilyn gostyngiad o 50% mewn presenoldeb oherwydd COVID-19; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar...
Image
Mae’r Cyngor yn gofyn i bobl Grangetown rannu eu barn ar ailddatblygiad arfaethedig ystâd Trem y Môr.