Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; a 5 pheth y dylai pob myfyriwr yng Nghaerdydd ei wybod am eu gwastraff a'u...
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd (Data'r 7 Diwrnod Diwethaf). Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (12 Hydref)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: achosion a phrofion Caerdydd; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; casgliadau gwastraff gardd gwyrdd wedi'u hatal dros fisoedd y gaeaf; gwelliannau yn ansawdd...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; mae actor o Gaerdydd yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref...
Image
Mae'r gwaith o adeiladu 16 o gartrefi newydd i gynyddu cyflenwad y ddinas o dai fforddiadwy ar fin dechrau.
Image
Mae actor o Gaerdydd, sy'n fwy cyfarwydd â throedio'r byrddau ac o dan y goleuadau teledu nag â gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (5 Hydref)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: achosion a phrofion Caerdydd; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; 660 o feiciau eisoes wedi'u dosbarthu fel rhan o gynllun Fflyd Beiciau Ysgolion Caerdydd; Gwefan...
Image
Mae gwefan newydd i roi gwybodaeth a chyngor i bobl â dementia a'u teuluoedd yng Nghaerdydd wedi'i lansio heddiw.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; ac ymweld â safleoedd yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau am dorri rheoliadau
Image
Mae ymgyrch sy’n rhoi arweiniad syml i deuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael ei lansio.
Image
Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak’s Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid; Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a mwy o fynediad at gymorth...
Image
Bydd prifddinas Cymru yw cyflwyno mesurau cloi i atal y cynnydd diweddar yn yr achosion o COVID-19.