Back
Y newyddion gennym ni - 19/02/24

Image

15/02/24 - Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol

Mae arddangosfa newydd o waith gan ddau artist sydd wedi ennill beirniadaeth glodfawr o Gymru, yn agor y penwythnos hwn yn un o fannau artistiaid annibynnol pwysicaf Caerdydd, Bay Art.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/02/24 - Dau landlord wedi cael dirwy o £23,000 rhyngddynt am rentu eiddo peryglus yng Nghaerdydd

Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord.

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/02/24 - Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol

Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn Nhreganna wedi derbyn canmoliaeth gan Estyn am ei amgylchedd cynnes, gofalgar a chynhwysol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/02/24 - Adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘arf tanion ffug' yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd

Mae adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘gwn ffug' wedi cael ei ddedfrydu i bedair blynedd a phum mis o garchar yn Llys y Goron Caerdydd am dwyllo pedwar dioddefwr allan o £113,000

Darllenwch fwy yma