Diweddaraf Datganiadau

Image
Gwahoddir gweithredwyr bysiau yng Nghaerdydd i wneud cais am gyllid i ôl-ffitio bysiau hŷn yn eu fflydoedd gyda thechnoleg gymeradwy sydd wedi'i chynllunio i leihau allyriadau niweidiol ac i leihau llygredd aer yn y ddinas.
Image
Mae gwefan newydd i roi gwybodaeth a chyngor i bobl â dementia a'u teuluoedd yng Nghaerdydd wedi'i lansio heddiw.
Image
Mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd wedi cyhoeddi rhybudd o 'ganlyniadau difrifol' i ddyfodol cerddoriaeth fyw yng Nghaerdydd os na cheir arian ychwanegol gan y Llywodraeth ganolog.
Image
Mae panel o arbenigwyr wedi lleihau'r enwebeion i 13 o enwau (nifer y chwaraewyr mewn tîm Rygbi'r Gynghrair) a gwahoddir y cyhoedd i gymryd rhan drwy bleidleisio dros eu tri uchaf
Image
Bydd rhai o arwyr chwaraeon mwyaf y wlad yn cael eu hanfarwoli mewn gwaith celf parhaol sydd wedi'i gynllunio i sicrhau nad anghofir eu hanesion na stori'r gymuned amlddiwylliannol falch a bywiog a helpodd i'w llunio.
Image
Cafodd saith ar hugain o safleoedd yng Nghaerdydd ymweliadau gan swyddogion y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a Heddlu De Cymru y penwythnos diwethaf, yn dilyn adroddiadau am sŵn, ac mewn rhai achosion, torri rheoliadau Covid-19.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; ac ymweld â safleoedd yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau am dorri rheoliadau
Image
Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n gallu delio â'ch eitemau dieisiau yn y ffordd fwyaf diogel ac effeithlon.
Image
Mae ymgyrch sy’n rhoi arweiniad syml i deuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael ei lansio.
Image
Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak’s Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid; Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a mwy o fynediad at gymorth...
Image
Bydd prifddinas Cymru yw cyflwyno mesurau cloi i atal y cynnydd diweddar yn yr achosion o COVID-19.
Image
Mae clybiau swyddi wyneb yn wyneb a mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas yn cael eu hail-gyflwyno i gefnogi pobl i mewn i waith.
Image
Diolch, Arglwydd Faer, am roi'r cyfle hwn imi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am sefyllfa Covid-19 yng Nghaerdydd.
Image
Mae gweithdrefnau torri a chodi gwell yn cael eu cyflwyno ar draws mwy o ardaloedd o laswelltir blodau gwyllt a glaswelltir a reolir yn anffurfiol yng Nghaerdydd, fel rhan o waith parhaus y ddinas i gefnogi bioamrywiaeth.