Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff strategaeth dair blynedd newydd i gyflawni canlyniadau gwych yn y Gwasanaethau Plant ei hystyried gan Gabinet yr Awdurdod Lleol pan fydd yn cwrdd ddydd Iau 11 Gorffennaf.
Image
Mae Her Ddarllen yr Haf ar ei ffordd nôl i Gaerdydd ac mae'r thema eleni’n llythrennol yn ‘lloerig’
Image
Bydd mesurau â'r nod o fynd i'r afael â phroblemau baw cŵn yng ngofodau cyhoeddus Caerdydd - gan gynnwys dirwy o £100 i bobl sydd heb ddulliau o glirio ar ôl eu cŵn yn eu meddiant
Image
Cyhoeddwyd heddiw adroddiad newydd yn amlygu y potensial am pwerdy economaidd newydd i'r DU efo argymhellion i roi hwb i'r economi yng ngorllewin Prydain.
Image
Bydd Cabinet yr awdurdod lleol yn ystyried adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i fuddsoddi mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd ac uwchradd a'i had-drefnu i wasanaethu ardaloedd Sblot a Thremorfa, yn ystod
Image
Bydd rhaid i Gyngor Caerdydd bontio blwch cyllidebol o £25m y flwyddyn nesaf a £101m dros y pedair blynedd nesaf yn ôl adroddiad newydd am gyllid yr awdurdod.
Image
Mae arweinydd prifddinas Cymru wedi cyhoeddi gweledigaeth drafnidiaeth drawsnewidiol gwerth £1bn i leihau traffig a gwella ansawdd yng Nghaerdydd.
Image
Bydd Heol Llantrisant - o’r gyffordd â Heol Isaf i Ffordd Caerdydd - ar gau yn y ddau gyfeiriad o 9.30am ar 22 Gorffennaf am tua thair wythnos, er mwyn gwneud gwaith draeniau hanfodol ar y ffordd gerbydau.
Image
Mae dathliad gwreiddiol Caerdydd o gynnyrch cartref a bwyd stryd anhygoel yn ôl am yr 20fed flwyddyn gydag ystod eang o fwyd gan dros 100 o gynhyrchwyr o'r ardal leol a phob cwr o'r byd.
Image
Mae Grangetown Werddach wedi ennill Gwobr Roy Edwards yn ystod Gwobrau ICE Cymru 2019 a gafodd eu cynnal yn ddiweddar yng Ngwesty’r Marriot yng Nghaerdydd.
Image
Mae lloches newydd wedi'i gosod yn yr ardal gladdu Foslemaidd ym Mynwent y Gorllewin.
Image
Mae hanner canrif o gelfyddydau cymunedol yn Neuadd Llanofer yn cael ei ddathlu y mis yma mewn arddangosfa am ddim yn y ganolfan.
Image
Dedfrydwyd Tom Connors, 51 oed, o 7 Shirenewton i ddwy flynedd o garchar am dwyll a masnachu annheg yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Gwener diwethaf.
Image
Mae cyfres o fesurau am gael eu rhoi ar waith er mwyn annog y defnydd ar gerbydau trydan yn y ddinas.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Caerdydd wedi'i sgorio'n ‘rhagorol' gan Estyn ym mhob un o'r pum maes yr edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru, sef y sgôr uchaf posibl.
Image
Mae Ysgol Hamadryad, yr ysgol Gymraeg gyntaf yn Butetown, Caerdydd, wedi ei hagor yn swyddogol heddiw gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a Gweinidog Addysg Llywodraeth Cym