Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cynllun sgwteri ysgol i hyrwyddo chwarae a theithio llesol; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Yn cynnwys: Cynigion cyllideb ôl-bandemig wedi'u cynllunio i 'roi hwb' i Gaerdydd a diogelu gwasanaethau hanfodol; Ystyried cynlluniau i brynu hostel yn y ddinas; Cynigion diwygiedig ar gyfer ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: cynigion cyllideb ôl-bandemig wedi'u cynllunio; cynigion diwygiedig ar gyfer ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows; ystyried cynlluniau i brynu hostel yn y ddinas; ymateb i 'Strategaeth...
Image
Bydd cyllideb adfer ôl-bandemig gwerth miliynau o bunnoedd, i Gaerdydd - wedi ei llunio i helpu i greu swyddi newydd, darparu cartrefi cyngor newydd, adeiladu ysgolion gwell a diogelu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - yn mynd gerbron cyngor llawn y...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Arweinydd Cyngor Caerdydd yn croesawu Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2021; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/02/21
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: Arolygiaeth Gofal Cymru arolygiad o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; penodi...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Cyngor yn ceisio landlordiaid i wella mynediad at gartrefi rhent preifat; a buddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina.
Image
Mae cynlluniau i fuddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina er mwyn ddarparu gwasanaethau ychwanegol a gwell i'r gymuned wedi'u dadlennu.
Image
Mae cynllun peilot newydd i sicrhau gwell mynediad at dai fforddiadwy ac o ansawdd da tymor hwy yn y sector rhent preifat ar y gweill yng Nghaerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a Chanolfan Ailgylchu Ffordd Lamby ar gau er mwyn cynnal gwaith adeiladu y penwythnos nesaf.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 08/02/21