Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cerflun o'r masnachwr caethion ac arwr rhyfel Waterloo, Syr Thomas Picton, i'w dynnu a’i symud o Neuadd Farmor yr Arwyr yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.
Image
Dyma ddiweddariad heno gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: trafod dyfodol cerflun Picton yn y Cyngor heno; y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc dros wyliau'r haf; a Amgueddfa Caerdydd yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Amgueddfa...
Image
Mae 2.6 hectar ychwanegol o barcdir yng Nghaerdydd yn symud at gyfundrefn torri gwair ‘un toriad’ sy’n fuddiol i beillwyr.
Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: awydd Caerdydd i anrhydeddu 'Torwyr Codau' y ddinas; gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel, ymgyrch sy'n annog pobl i gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol; rhaglen arweinyddiaeth rithwir am ddim i bobl ifanc...
Image
Nod gweithgor newydd a dynnwyd ynghyd gan arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, fydd dod o hyd i ffordd o anrhydeddu a hyrwyddo hanes arwyr chwaraeon anhygoel Caerdydd, a adawodd eu cartrefi ar drywydd llwyddiant fel chwaraewyr Rygbi'r Gynghrair yng...
Image
Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl yn Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd y haf hwn gan roi pwyslais ar gael hwyl a sbri!
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd wedi cyrraedd rhestr fer ‘Gwobr Da i Deuluoedd Plant Mewn Amgueddfeydd o Gartref' yn y categori 'gweithgaredd gwefan gorau' ar gyfer eu gweithgareddau 'Fy Amgueddfa'.
Image
Canfu adroddiad Sound Diplomacy am sector cerddoriaeth Caerdydd a sbardunodd greu Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd fod cerddoriaeth fyw yn creu 70% o’r swyddi yn y sector cerddoriaeth yng Nghaerdydd ac yn creu 65% (£45.6 miliwn) o'r incwm.
Image
Dyma'r newyddion diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys; datganiad Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd am effaith COVID-19; cyfle i fusnesau archebu ein cyrtiau gweithgaredd ymbellhau cymdeithasol newydd ar Gaeau'r Gored Ddu...
Image
Yn y diweddariad heddiw gan Gyngor Caerdydd: 10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd ar ôl y cloi; Heol Wellfield ynghau rhwng 7am a 12 hanner dydd yfory; sut i gael gwared ar eich hancesi papur a'ch cadachau gwrth-facteria yn ddiogel; a gwaith y Tîm...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (20 Gorffennaf)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Castell Caerdydd yn cael ei oleuo mewn ymateb i bandemig y coronafeirws byd-eang; y diweddaraf ar ailagor ardaloedd chwarae a champfeydd awyr agored; mae Hyb arall yn ailagor ddydd...
Image
Os yw misoedd o fod ‘dan glo’ wedi eich gadael yn dyheu am drip siopa, yn awchu am antur, neu’n blysio am brydau bwyd da a noson wych allan yna mae gan Gaerdydd bopeth sydd ei angen arnoch – gan gynnwys tawelwch meddwl pan ddaw i ddiogelwch - oherwydd ‘
Image
Ar nos Iau, cafodd Castell Caerdydd ei oleuo i gefnogi apêl Coronafeirws y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau, sy'n codi arian i helpu gwladwriaethau mwyaf bregus y byd sy'n cael eu bygwth gan Covid-19.
Image
Caiff 30 o ardaloedd chwarae eu hailagor yng Nghaerdydd ddydd Llun (20 Gorffennaf) ar ôl i Lywodraeth Cymru dynnu'r cyfyngiadau ar eu defnydd yn ôl.
Image
Dyma ddiweddariad heno gan Gyngor Caerdydd sy'n cwmpasu: newyddion o gyfarfod heddiw Cabinet Cyngor Caerdydd; y diweddaraf ar y cyfle i fusnesau ddefnyddio ein mannau digwyddiadau yn yr awyr agored; a chanlyniadau safonau hylendid gwael ym maes erlyn...