Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn dychwelyd - yn fwy ac yn well nag erioed – mewn safle glan dŵr newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd – ac mae'n cynnig mwy fyth o atyniadau dros wyliau'r haf. Tan 2 Medi.
Image
“Mae Caerdydd yn hynod o falch o gamp Geraint a’r fuddugoliaeth bwysig hon ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.
Image
Bydd Neuadd y Ddinas Caerdydd yn cael ei goleuo’n felyn y penwythnos hwn i nodi camp Geraint Thomas fel y Cymro cyntaf i ennill y Tour de France.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae Cyngor Caerdydd yn gefnogwr balch o ddigwyddiad Pride Cymru ac wedi bod o’r dechrau.
Image
Bydd ymgynghoriad drafft ar strategaeth wastraff Caerdydd yn dechrau ar 30 Gorffennaf.
Image
Yr wythnos hon, mae Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg wedi derbyn Dyfarniad Rhuban Gwyn Rhanbarthol am eu hymrwymiad i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod.
Image
26/07/18 - Croeso!
Mae Caerdydd yn paratoi croeso prifddinas ar gyfer gŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru pan fydd yn dychwelyd i Gaerdydd am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd ddechrau mis nesaf.
Image
Annog preswylwyr Caerdydd i gadw golwg am eu manylion cofrestru etholwr yn y post.
Image
Daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd o ddydd gwener 3 Awst i ddydd Sadwrn 11 Awst.
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac yn fwy ac yn well nag erioed - mewn lleoliad newydd ar lannau’r dŵr ger Morglawdd Bae Caerdydd - ac yn cynnwys mwy nag erioed o atyniadau dros wyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/
Image
Wrth i'r gatiau gau ar gyfer gwyliau'r haf eleni, bydd pump o benaethiaid hirhoedlog Caerdydd yn gadael eu hysgolion am y tro olaf.
Image
Mae pump o'r 17 disgybl chweched dosbarth ledled Cymru sydd wedi cael lle mewn gwersyll mawreddog yr haf ym Mhrifysgol Yale eleni yn dod o ysgolion Caerdydd.
Image
Caiff tri chamera newydd eu gosod i helpu llif y traffig mewn tri lleoliad yn y ddinas.
Image
Digwyddiadau - Gweithgareddau Gwyliau'r Haf Gorffennaf 23-29
Image
Mae Speedway yn dychwelyd i brifddinas Cymru ddydd Sadwrn ar gyfer Grand Prix Speedway FIM Prydain Adrian Flux.
Image
Mae parciau a mannau gwyrddion trawiadol Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr y Faner Werdd fawr ei bri.