Datganiadau Diweddaraf

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: 'muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yn y ddinas; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: neges gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar frechiadau gofalwyr di-dâl; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwaith adeiladu'n cychwyn ar yr Hyb Lles yn y Maelfa; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae gwaith wedi cychwyn ar Hyb Lles newydd hirddisgwyliedig yng Nghaerdydd yn dilyn misoedd o gynllunio gan Gyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chanolfan Iechyd Llanedern.
Image
Mae arweinwyr tair dinas fwyaf Cymru wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn ei phwerau i hybu'r economi a diogelu swyddi a bywoliaethau yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cynllun sgwteri ysgol i hyrwyddo chwarae a theithio llesol; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae 'muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yng Nghaerdydd sy'n eiddo i'r cyngor i wella ansawdd aer a bioamrywiaeth mewn ardaloedd lle nad oes llawer o fannau gwyrdd, os o gwbl.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn cyflawni mwy na 450 o sgwteri a beiciau cydbwyso i ysgolion a lleoliadau chwarae y mis hwn, gan ddarparu mwy o gyfleoedd chwarae i blant a allai fod wedi colli allan yn ystod COVID-19 wrth gefnogi ysgolion i hyrwyddo teithio lleso
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg, nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a’r diweddaraf ynghylch gwastraff ac ailgylchu.
Image
Yn cynnwys: Cynigion cyllideb ôl-bandemig wedi'u cynllunio i 'roi hwb' i Gaerdydd a diogelu gwasanaethau hanfodol; Ystyried cynlluniau i brynu hostel yn y ddinas; Cynigion diwygiedig ar gyfer ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: cynigion cyllideb ôl-bandemig wedi'u cynllunio; cynigion diwygiedig ar gyfer ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows; ystyried cynlluniau i brynu hostel yn y ddinas; ymateb i 'Strategaeth...
Image
Bydd ymagwedd 'Dim Mynd yn Ôl' Cyngor Caerdydd tuag at ddarparu gwasanaethau digartrefedd yn y ddinas yn cymryd cam arall ymlaen yr wythnos nesaf os cytunir ar gynlluniau i brynu cyfleuster newydd.
Image
Bydd cyllideb adfer ôl-bandemig gwerth miliynau o bunnoedd, i Gaerdydd - wedi ei llunio i helpu i greu swyddi newydd, darparu cartrefi cyngor newydd, adeiladu ysgolion gwell a diogelu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - yn mynd gerbron cyngor llawn y...
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell bod cynlluniau'n cael eu symud ymlaen i leoli ac ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows newydd yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau, 25 Chwefror.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried ymateb y Cyngor i Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn ei gyfarfod ar 25 Chwefror.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Arweinydd Cyngor Caerdydd yn croesawu Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2021; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.