Diweddaraf Datganiadau

Image
Yn unol â’r ddeddfwriaeth, bydd Cyngor Caerdydd yn cymryd y camau cyntaf i gynnal adolygiad llawn o’i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl).
Image
Gellid diogelu dyfodol dau adeilad treftadaeth pwysig ym Mae Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol os bydd cynlluniau Cyngor Caerdydd i sicrhau perchnogaeth yn mynd rhagddynt.
Image
Gorchmynnwyd i Abdonoor Ali, 44, o Pentre Street yn Grangetown i dalu dros £1,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ar 5 Tachwedd am dipio anghyfreithlon ar dir yn agos i Barc Hamadryad yn Butetown y llynedd.
Image
Mae cam nesaf buddsoddiad £100 miliwn mewn tai fforddiadwy yng Nghaerdydd ar y gweill.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae gwaith adnewyddu ar y gweill i drawsnewid yr hen Gapel yn y CRI yn gyfleuster iechyd a llesiant bywiog i'r trigolion yn ne a dwyrain Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma’r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd sy’n trafod; Gorchuddion Wyneb yn cael eu dosbarthu i ysgolion at ddechrau’r tymor newydd; data’r 7 diwrnod diwethaf o ran achosion a phrofion COVID; diweddariad ar ysgolion a effeithir gan COVID-19 a’r cynlluniau i
Image
Mae'r mudiad Cyflog Byw unwaith eto'n cael ei ddathlu yng Nghaerdydd heddiw ar ddechrau'r Wythnos Cyflog Byw flynyddol (9-15 Tachwedd).
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: map a thabl sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnodf; a'r ysgolion diweddaraf yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19.
Image
Ar gyfer 11 Tachwedd, Diwrnod y Cadoediad heb ei debyg, bydd CBRhG yn goleuo’r awyr uwch Caerdydd i goffáu’r 1.7 miliwn o feirwon rhyfel yn y Gymanwlad fel rhan o weithgareddau Coffa #ShineOn.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 09/11/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: symbolau pabi yn cael eu paentio ar ffyrdd ar draws y ddinas; achosion a phrofion COVID-19; Ymgyrch Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd yn cael cefnogaeth y Llefarydd; a lansio...
Image
Mae ymgyrch hysbysebu newydd wedi’i lansio i annog pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd i gofrestru i bleidleisio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae'r ymgyrch i nodi llwyddiannau Torwyr Cod Rygbi Bae Caerdydd wedi denu cefnogaeth y cyhoedd gan Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus Syr Lindsay Hoyle AS.