Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Cymru’n herio Lloegr ddydd Sadwrn 17 Awst fel rhan o Gyfres yr Haf a’r Hydref.
Image
Mae bioamrywiaeth am dderbyn hwb yn Fferm y Fforest yn cilyn cynnig llwyddiannus am gyllid a fydd yn golygu ystod o gynefinoedd yn y warchodfa natur boblogaidd yn cael eu gwella a'u hadfer.
Image
Mae trigolion yn cael eu rhybuddio yn erbyn twyllwyr gwastraff sy'n cynnig gwasanaethau clirio anghyfreithlon ar draws Caerdydd sy'n arwain at wastraff maint tri Tyranosorws Recs yn cael ei dipio'n anghyfreithlon ar strydoedd y ddinas bob wythnos. Mae cl
Image
Mae Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau'r Ysgol (SHEP) Cyngor Caerdydd wedi ei chyflwyno mewn mwy o ysgolion nag erioed eleni, gyda'r neges fod y cynllun yn cynnig llawer mwy na phrydau iach yn unig.
Image
Ydych chi erioed wedi breuddwydio am ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd a diflannu i ynys anghysbell? Dyna’n union wnaeth 26 o bobl yn ddiweddar pan aethant ar benwythnos llesol ar Ynys Echni.
Image
Ymunodd Steve Border â thîm rheoli gwastraff Caerdydd fel casglwr gwastraff ar 8 Ionawr 1973.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi y dyfarnwyd y contract i gynllunio cartref newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan i Kier. Dyma'r cynllun diweddaraf i'w gyflawni o dan Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg Band B Caerdydd.
Image
Beth sy’n digwydd? – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf 26 Awst – 1 Medi
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 19 Awst – 25 Awst
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 12 Awst – 18 Awst
Image
• Mae tîm amlddisgyblaeth ar gael i helpu unigolion i fynd i’r afael â’u problemau. Mae’r tîm hwn yn cynnwys gweithiwr cyffuriau ac alcohol, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, gweithiwr therapiwtig a chwnselydd, mentoriaid sy’n gyfoedion a mynediad at wasa
Image
Cafwyd cadarnhad heddiw y bydd cyfnewidfa fysiau Caerdydd, y bu disgwyl hir amdani, yn rhan o fargen rhwng Llywodraeth Cymru, y cwmni ariannol mawr Legal & General a datblygwr y Sgwâr Ganolog, Rightacres Property.
Image
Cardiff’s much anticipated bus interchange has today been confirmed as part of a deal between Welsh Government, financial giant Legal & General and Central Square developer, Rightacres Property.
Image
Bydd Manchester United yn herio AC Milan yn yng Nghwpan Ryngwladol y Pencampwyr yn Stadiwm Principality ar 3 Awst.
Image
Manchester United will be taking on AC Milan in the International Champions Cup at Principality Stadium on August 3rd.
Image
Mae wythnos lawn o bêl-droed rhyngwladol ar ei ffordd i Gaerdydd wrth i’r brifddinas baratoi at gynnal Cwpan y Byd y Digartref 2019.