Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Amgueddfa Caerdydd yn ailagor, bron i 18 mis ar ôl iddi gau ei drysau ar ddechrau pandemig Covid-19.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth: "Rwy'n falch iawn o weld OVO Energy yn ymuno fel partner allweddol, a nextbike yn ychwanegu e-feiciau at y fflyd. Mae hyn yn gadarnhad pellach bod...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Neuadd Dewi Sant ar fin codi'r llen ar ôl 18 mis; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a alga glaswyrdd ym mhwll Parc Cefn Onn.
Image
Bydd Neuadd Dewi Sant yn croesawu cynulleidfaoedd yn ôl Ddydd Mawrth 31 Awst gyda'i sioe fyw gyntaf mewn 18 mis.
Image
➡️ Llwybr newydd hudolus i Gymru fydd yn goleuo calonnau’r genedl ➡️ HQ Theatres yw gweithredwr newydd y Theatr Newydd ➡️ Canolfan Hyfforddi Adeiladu Newydd...a'c fwy 👉
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: canolfan hyfforddi adeiladu newydd ar gyfer De-Ddwyrain Cymru yn lansio yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; Cartref Cŵn...
Image
"Nid yw Morgan byth yn rhoi'r gorau iddi. Pe gallech roi ei frwdfrydedd a'i natur benderfynol a'i werthu, byddech yn gwneud ffortiwn." Dyma eiriau Arolygydd yr Heddlu Jones am un o'u Gwirfoddolwyr Ieuenctid Heddlu gyda Heddlu De Cymru.
Image
Mae cyfleuster newydd cyffrous, sy'n cynnig hyfforddiant hanfodol a phrofiad adeiladu ar y safle i geiswyr gwaith a myfyrwyr diploma adeiladu ar draws De-ddwyrain Cymru, wedi agor.
Image
Bydd practis milfeddygol newydd sy'n cynnig gofal fforddiadwy i gŵn yn agor yng Nghartref Cŵn Caerdydd.
Image
Ddydd Gwener 20 Awst, bydd tîm o bobl greadigol, gan gynnwys partneriaid o Gymru, yn lansio 'Fix Up The City' - y profiad Realiti Estynedig (AR) dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace &Gromit – yng Nghaerdydd, San Francisco a Bry
Image
Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn arwain ymwelwyr ar daith arbennig o amgylch tirnod y ddinas a thrwy'r llwybr goleuadau Nadolig mwyaf a welodd Cymru erioed
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: HQ Theatres yw gweithredwr newydd y Theatr Newydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
HQ Theatres (HQ) – rhan o fusnes adloniant byw rhyngwladol premiwm Trafalgar Entertainment – yw gweithredwr swyddogol newydd Theatr Newydd Caerdydd, ar ôl diwedd llwyddiannus proses ymgeisio gystadleuol a gynhaliwyd gan Gyngor Caerdydd.
Image
13/08/21 - Galwch heibio i'ch llyfrgell a hyb lleol Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol ledled y ddinas yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl drwy'r drysau, heb fod angen apwyntiad.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwastraff gardd Caerdydd yn symud i gasgliadau misol, Ysgolion Caerdydd yn dathlu canlyniadau TGAU a Safon Uwch, nid oes angen apwyntiad ar gwsmeriaid bellach i ymweld â hyb neu lyfrgell i bo
Image
Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol ledled y ddinas yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl drwy'r drysau, heb fod angen apwyntiad.