Datganiadau Diweddaraf

Image
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.
Image
Mae ailagor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien wedi cael ei groesawu gan Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Bydd Cymru'n herio Seland Newydd ddydd Sadwrn 5 Tachwedd yn Stadiwm Principality.
Image
Cyhoeddwyd y saith sefydliad cyntaf i gwblhau'r camau yn Siarter Teithio Iach Caerdydd mewn digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ddydd Mercher 6 Hydref.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd wedi derbyn Gwobr Aur Croeso Cymru am gynnig profiad cofiadwy i ymwelwyr.
Image
Gydag ychydig dros 12 wythnos i fynd tan fod Siôn Corn yn galw eto, mae'r Nadolig wir yn nesáu.
Image
Oherwydd digwyddiad ym Mhentir Alexandra, bydd Morglawdd Bae Caerdydd ar gau o 3pm yfory (15 Medi) tan tua 11.30pm. Bydd cychod yn dal i allu mynd i mewn i Fae Caerdydd a’i adael drwy’r llifdorau.
Image
75 mlynedd yn ôl, ar 10 Medi 1947, rhoddwyd Castell Caerdydd yn swyddogol i bobl Caerdydd gan bumed Ardalydd Bute.
Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Dydd Mawrth, yn cynnwys: canmoliaeth uchel I Ysgol ffydd Caerdydd; cau ffyrdd yng nghanol y ddinas; croeso’r Arglwydd Faer
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cyfres o fesurau traffig yng nghanol y ddinas wrth ddechrau’r gwaith o greu mynediad deheuol i'r Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd.
Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Gwener, yn cynnwys: Cau ffyrdd a chyngor teithio I bawb o ran ‘Clash at the Castle’; chwaraeon Cymraeg yn Haf o Hwyl; ardal chwarae Parc Brewery yn agor; y diweddaraf ar elusen yr Arglwydd Faer; cymorth i rieni â hanfodion
Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Canlyniadau TGAU yn well na 2019; coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol; Dylanwadwyr Ifanc Caerdydd yn dweud eu dweud am ddyfodol addysg; cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad reslo yn y stadiwm; a'r rh
Image
Gyda digwyddiad stadiwm cyntaf y WWE yn y DU yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf, mae ‘Clash at the Castle’ yn dod i’r Stadiwm Principality ar 3 Medi a bydd yr holl ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau rhwng 12 hanner dydd a 12 hanner nos
Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: cyngor gyrfaoedd ac addysg; cau ffyrdd ar gyfer Pride Cymru; cefnogaeth I bobl ifanc y neu harddegau Wcráin; Mae heddiw yn Diwrnod Annibyniaeth Wcráin
Image
Bu canolfan addysg awyr agored Storey Arms Cyngor Caerdydd ym Mannau Brycheiniog yn gartref i grŵp o ffoaduriaid Wcrainaidd o bob cwr o dde Cymru fel rhan o raglen a gynlluniwyd i roi sgiliau arwain i bobl ifanc.