Back
Datganiad ar Dir Hamdden Parc y Rhath
 24/06/24

 Mae cynlluniau cychwynnol i adeiladu llwybr newydd ar ochr ogleddol Maes Hamdden y Rhath wedi'u newid yn dilyn trafodaethau gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, nad oes angen gwell lwybr mynediad mwyach. 

O ganlyniad, NI FYDD y Cyngor yn parhau â’r gwaith o adeiladu'r llwybr hwn. Er eglurder, dyma'r llwybr arfaethedig i redeg yn gyfochrog â Nant Lleucu a Heol Tŷ Draw.  Bellach, bydd y llwybr presennol ar hyd Nant Lleucu yn aros yn ei le a heb ei newid.

Ar Heol Ninian, ochr ddeheuol y parc, mae llwybr defnydd a rennir, gan gynnwys beicffordd, yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Pan fydd hwn wedi'i gwblhau, bydd y pedwar cae chwaraeon nad ydynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn cael eu hadfer i'r cae hamdden. Bydd cyfluniad y caeau yn cael ei adolygu - mewn ymgynghoriad â defnyddwyr a thrigolion - er mwyn sicrhau'r defnydd gorau o'r lle sydd ar gael.