Back
Y newyddion gennym ni - 13/05/24

Image

10/05/24 - Clwb criced amatur yn datgelu cyfleusterau newydd er budd y gymuned

Howzat! Mae un o glybiau criced amatur mwyaf blaenllaw Caerdydd yn dathlu gyda chyfleusterau cymunedol newydd ar ôl gwrthod cael eu maeddu gan fandaliaid a graffiti hiliol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/05/24 - Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon

Mae cerflun sy'n anrhydeddu 'Torwyr Cod y Byd Rygbi' chwedlonol Caerdydd wedi ennill categori 'Gwobr Dathlu Treftadaeth Ddu Chwaraeon' yn y Gwobrau Treftadaeth Chwaraeon.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/05/24 - Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi rhoi sêl bendith i adeiladu cartref newydd sbon ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows ar dir oddi ar Heol Lewis yn y Sblot.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/05/24 - Rhyddhau Adroddiad Cynnydd ar Gynnal a Chadw Neuadd y Ddinas

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi adroddiad sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw sy'n cael ei wneud ar Neuadd y Ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/05/24 - Cyd-Arolygiaeth Adolygiad o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA) cydnabod cryfderau yng Nghaerdydd

Mae canfyddiadau Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA) gan Gyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi'u cyhoeddi.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/05/24 - Datgelu strategaeth buddsoddi addysg newydd i ysgolion Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi strategaeth buddsoddi addysg newydd gyda'r nod o sicrhau y bydd mwy o bobl ifanc ledled Caerdydd yn cael cyfleoedd i ddysgu mewn ysgolion o ansawdd uchel nawr ac yn y dyfodol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

08/05/24 - Cynigion i warchod mannau gwyrdd yng Nghaerdydd

Gallai un ar ddeg o barciau a mannau gwyrdd yng Nghaerdydd gael eu gwarchod yn barhaol rhag datblygiad yn y dyfodol os yw cynlluniau Cyngor Caerdydd yn cael sêl bendith.

Darllenwch fwy yma

 

Image

07/05/24 - 2,500 o wirfoddolwyr yn helpu coedwig ddinesig Caerdydd i dyfu 30,000 o ran ei maint

Heriodd 2,500 o wirfoddolwyr cymunedol un o'r gaeafau gwlypaf a gofnodwyd erioed er mwyn helpu i blannu 30,000 o goed mewn dim ond 6 mis, fel rhan o brosiect i greu coedwig ddinesig yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

07/05/24 - Agor Ysgol Gynradd newydd sbon yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg yn swyddogol

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg wedi dathlu agoriad swyddogol ei hadeilad newydd sbon gwerth £6m yn ystod digwyddiad arbennig ym mhresenoldeb Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry.

Darllenwch fwy yma