Back
Cynlluniau i helpu Radyr Rangers i wella cyfleusterau i'w cytuno

18.3.24

Mae disgwyl i gynlluniau fydd yn helpu'r clwb chwaraeon Radyr Rangers i wella eu cyfleusterau ar Dir Hamdden Pentre-poeth gael eu cytuno gyda Chyngor Caerdydd.

Dyma'r clwb chwaraeon cymunedol diweddaraf yng Nghaerdydd i ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros reoli a chynnal a chadw cyfleusterau a chaeau yn y parc lle maent yn chwarae.

Mae'r trefniadau newydd, a gynigir am dymor o 25 mlynedd, yn cynnwys yr ystafelloedd newid presennol a byddant yn caniatáu defnydd ffafriol i'r clwb o'r caeau chwaraeon cyfagos. Bydd y trefniant yn galluogi'r clwb i ddefnyddio ffrydiau ariannu newydd nad ydynt ar gael i awdurdodau lleol, a bydd yn galluogi'r clwb i symud ymlaen gyda chynigion i godi ystafelloedd newid newydd, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

O ganlyniad i'r cynlluniau, cyhoeddwyd hysbysiadau cyfreithiol yn hysbysebu 'gweinyddu' 2,995 metr sgwâr o dir yn Gelynis Terrace, Pentre-poeth, Caerdydd.

Mae 'gweinyddu' yn derm cyfreithiol sydd, yn yr achos hwn, yn cyfeirio at roi prydles. Bydd yr holl dir yn parhau ym mherchnogaeth Cyngor Caerdydd.