Back
Y newyddion gennym ni - 13/11/23

Image

10/11/23 - Caerdydd yn ennill Gwobr Dinas y Flwyddyn

Mae Caerdydd wedi ei choroni'n 'Ddinas y Flwyddyn' yng Ngwobrau blynyddol EG, 2023.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/11/23 - Newidiadau cyffrous arfaethedig wrth ddarparu Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd

Mae adolygiad eang o sut mae Cyngor Caerdydd yn helpu pobl ifanc drwy waith ieuenctid wedi cynnig amrywiaeth o newidiadau i dimau Gwasanaeth Ieuenctid yr awdurdod.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/11/23 - LACA yn cyflwyno dwy Wobr Cymru i Wasanaeth Arlwyo Addysg Caerdydd

Mae Gwasanaeth Arlwyo Addysg Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod am ei ymroddiad, ei arloesedd a'i gyfraniad rhagorol at y sector arlwyo ysgolion.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/11/23 - Cynghorau'n chwilio am bartner datblygu ar gyfer rhaglen tai fforddiadwy o ansawdd uchel

Mae partneriaeth gyffrous newydd rhwng Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn canolbwyntio ar adeiladu cartrefi fforddiadwy cynaliadwy o ansawdd uchel yn gyflym ar draws y rhanbarth.

Darllenwch fwy yma

 

Image

08/11/23 - 'Deialog Agored' disgyblion Caerdydd gyda'r Dirprwy Arweinydd

Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry, i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn i siarad â disgyblion am ddemocratiaeth leol a chlywed eu barn ar faterion sy'n bwysig iddy

Darllenwch fwy yma

 

Image

07/11/23 - Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru

Bydd defod genedlaethol Sul y Cofio yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol, ddydd Sul 12 Tachwedd 2023.

Darllenwch fwy yma

 

Image

06/11/23 - Caerdydd yn lansio bwydlen prydau ysgol cynradd newydd yn ystod Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol

Mae Caerdydd yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol 2023 gyda lansiad bwydlen prydau ysgol cynradd newydd ar gyfer dechrau'r hanner tymor newydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

06/11/23 - Wythnos Cyflog Byw: Yn Bwysicach Nag Erioed

"Y peth iawn i'w wneud", "effaith bositif ar staff", "mae'n bwysig bod pobl sy'n gweithio'n galed yn cael eu talu yn unol â hynny".

Darllenwch fwy yma