Back
Y newyddion gennym ni - 06/11/23

Image

02/11/23 - Ffilm newydd yn amlygu pwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau

Mae ffilm bwerus newydd sy'n dangos sut mae pobl Caerdydd yn defnyddio'r celfyddydau, addysg a diwylliant i wella amrywiaeth ac annog cynwysoldeb yn y ddinas wedi cael ei lansio ar y rhyngrwyd heddiw.

Darllenwch fwy yma

 

Image

01/11/23 - Helpwch i ddatblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Leol Caerdydd

Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd (PNL) yn annog pobl leol, grwpiau cymunedol a busnesau i helpu i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar Natur Leol a fydd yn adnabod yr hyn sydd angen ei wneud i adfer a gwella natur yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

01/11/23 - 'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mew

Bydd pedwar person ifanc o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymgyrch codi arian gemau byw ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.

Darllenwch fwy yma

 

Image

01/11/23 - Yn gyntaf i Gaerdydd; Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg yn derbyn Ysgol Noddfa

Ysgol Y Berllan Deg yn Llanedern yw'r ysgol gynradd Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn Cydnabyddiaeth Ysgol Noddfa.

Darllenwch fwy yma

 

Image

30/10/23 - Ymlaciwch! Mae chwilen 'gas' Ynys Echni yn ddiniwed!

Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I'r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy'n bwydo ar gig a gwaed?

Darllenwch fwy yma