Back
Gwaith i ddechrau ar Ardal Chwarae newydd yn Drovers Way

28.9.23

Disgwylir i'r gwaith o ailwampio ardal chwarae 'ar thema dŵr' yn Drovers Way yn Radur ddechrau ar 2 Hydref, ar ôl cwblhau'r gwaith i ddatrys problemau draenio ar y safle.

Yn addas i blant bach ac iau, ynghyd â chwarae hygyrch, bydd yr ardal chwarae ar ffurf 'tonnau bach a phyllau dŵr' a bydd yn cynnwys cynllun newydd gydag arwyneb diogelwch rwber, pafin, a seddi newydd.

Bydd offer chwarae newydd hefyd yn cael eu gosod, gan gynnwys siglenni, mat bownsio, carwsel hygyrch, troellwyr, aml-uned gyda sleid, teganau sbring, ac elfennau chwarae dychmygus.

A blue and grey circular designDescription automatically generated with medium confidence

Diagram yn dangos y dyluniadau ar gyfer ardal chwarae Drovers Way wedi'i hadnewyddu.

 

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke:  "Mae angen i blant chwarae, a gall cael mynediad i ardal chwarae o ansawdd da, yn agos at gartref, wneud gwahaniaeth mawr iawn i deuluoedd. Dyna pam rydym yn parhau i fuddsoddi mewn ardaloedd chwarae lleol ledled y ddinas, gan greu mannau diogel, hygyrch a llawn hwyl i blant eu mwynhau."

Mae disgwyl i'r gwaith o adnewyddu ardal chwarae Drovers Way gael ei gwblhau erbyn dechrau 2024.