Back
Parc y Maltings yn ailagor i'r cyhoedd ar ôl ei uwchraddio

14.8.23

Mae Parc y Maltings yn Sblot wedi ailagor i'r cyhoedd yn dilyn ail-ddylunio ac uwchraddio helaeth.

Mae'r parc bellach yn cynnwys plaza mynedfa gylchol oddi ar Stryd Tyndall Ddwyreiniol a gwell cysylltiad palmantog ag Ysgol Glan Morfa. Mae arwyddion newydd, llwybrau troed newydd, seddi cerrig newydd, a biniau newydd hefyd wedi'u hymgorffori yn y dyluniad newydd.

Mae yno baneli yn cynnwys ffotograffau hanesyddol o'r Sblot a thros y safle, dros 30 o goed newydd, lleiniau dolydd, planhigion brodorol, a lawnt agored fawr sy'n addas ar gyfer digwyddiadau.

A brick wall with a sign on itDescription automatically generated

Ar ochr orllewinol y parc mae ardal chwarae naturiol newydd, Ardal Chwaraeon Amlddefnydd (AChA), a pharc sglefrio newydd wedi'u darparu, ar ôl iddynt brofi'n ddewisiadau poblogaidd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd cyn i'r dyluniad gael ei ddatblygu.

A person riding a skateboardDescription automatically generated

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke:  "Mae'r gwaith uwchraddio hwn wedi adfywio'r parc i'r gymuned. Gyda chyfleusterau chwarae a sglefrio newydd ochr yn ochr â llawer o goed lled-aeddfed, llwyni, planhigion dolydd a lawntiau agored, mae bellach yn fan gwyrdd gwych i bawb ei fwynhau."