Back
Y newyddion gennym ni - 03/07/23

Image

29/06/23 - Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr

Mae cynllun tennis poblogaidd sydd wedi rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp ym maestref y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd ar fin cael ei gyflwyno mewn chwe pharc arall ar draws y ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

27/06/23 - Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill Gwobr Prosiect Sifil y Flwyddyn ar gyfer 2023/24 am Gynllun Trafnidiaeth y Sgwâr Canolog.

Darllenwch fwy yma

 

Image

27/06/23 - Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'

Mae Cyngor Caerdydd wedi addo ei gefnogaeth i'r ymgyrch 'Mae Fy Mhethau i'n Bwysig', menter sy'n helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal yn cael eu trin â pharch ac urddas pan fyddan nhw'n symud cartref.

Darllenwch fwy yma

 

Image

27/06/23 - Y cyngor y n bwriadu creu ‘Eglwys Newyrdd Werddach'

Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynlluniau i leihau'r perygl o lifogydd o Nant yr Eglwys Newydd.  Bydd prosiect Yr Eglwys Newydd Werddach yn archwilio amrywiaeth o atebion gan gynnwys seilwaith gwyrdd, rhwydwaith o fannau gwyrdd amlbwrpas, i leihau dŵr wyneb ffo a rheoli problemau capasiti'r rhwydwaith draenio lleol, wrth wella rhannau o fannau cyhoeddus yr Eglwys Newydd.  Mae'r prosiect yn rhan o strategaeth gyffredinol Cyngor Caerdydd i sicrhau bod y ddinas yn 'gryfach, tecach a gwyrddach'.

Darllenwch fwy yma

 

Image

26/06/23 - Rhaglenni i leihau'r risg y bydd pobl ifanc yn dioddef trosedd a thrais

Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno dwy fenter arloesol gyda'r nod o fuddsoddi ym mhobl ifanc y ddinas a'u helpu i osgoi diwylliant gangiau, troseddau a thrais.

Darllenwch fwy yma