Back
Ardal chwarae Heol Llanisien Fach wedi'i hadnewyddu yn agor i'r cyhoedd

14.6.23

Mae'r ardal chwarae yn Heol Llanisien Fach wedi ailagor yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau, y Cynghorydd Jennifer Burke:  "Yr ardal chwarae yn Heol Llanisien Fach yw'r cyfleuster diweddaraf i elwa ar ein rhaglen fuddsoddi barhaus mewn parciau ac ardaloedd chwarae ledled Caerdydd a bydd yn gyfleuster gwych arall i deuluoedd lleol ei fwynhau."

Wedi'i gynllunio ar thema dderw, gyda mes, dail derw, creaduriaid a phryfed sy'n gysylltiedig â choed derw. Mae'r ardal chwarae yn cynnwys ardal i blant bach ac ardal chwarae iau, a'r cyfan wedi'i anelu at annog chwarae, dringo, addysg a gweithgaredd corfforol dychmygus.

Mae'n darparu ar gyfer plant sydd ag ystod eang o alluoedd, a bydd yr offer chwarae yn cynnwys cylchfan hygyrch i gadeiriau olwyn, troellwr, offer chwarae hygyrch a siglenni.

Mae man eistedd cylchol ac arwydd mynedfa newydd wedi'u hychwanegu ger mynedfa'r ardal chwarae, yn ogystal â thri cherfiad pren ar thema dderw, seddi wedi'u hadnewyddu, biniau newydd, gatiau newydd, llwybrau newydd ac wyneb diogelwch ledled yr ardal chwarae.