Back
Y newyddion gennym ni - 12/06/23

Image

09/06/23 - Addewid am hwb o ran swyddi fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd

Gallai mwy na 32,000 o swyddi a 26,400 o gartrefi newydd gael eu darparu yng Nghaerdydd erbyn 2036 os yw Cyngor Caerdydd yn cytuno ar ei 'Strategaeth a Ffefrir' ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN).

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/06/23 - Adeiladu cymunedau cydlynol gyda chynllun grant newydd

Mae cynllun grant newydd i helpu i adeiladu cymunedau cydlynol a chryf wedi cael ei lansio.

Darllenwch fwy yma

 

Image

06/06/23 - Cyhoeddi hysbysiad VEAT Neuadd Dewi Sant

Mae hysbysiad VEAT (Voluntary Ex-Ante Transparency) sy'n rhoi manylion y contract drafft a drafodwyd gyda Academy Music Group (AMG) Ltd i brydlesu a gweithredu Neuadd Dewi Sant wedi'i gyhoeddi.

Darllenwch fwy yma

 

A group of tall buildingsDescription automatically generated with low confidence

06/06/23 - Golau gwyrdd ar gyfer dymchwel Tŷ Glas: Cynlluniau ar waith i leihau aflonyddwch

Mae gwaith wedi dechrau ar ddymchwel hen adeilad swyddfa Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi yn Nhŷ Glas yn Llanisien.

Darllenwch fwy yma

 

Image

05/06/23 - Cyngor Caerdydd yn partneru gyda Chyfeillion Parc Bute i ddatblygu tendr Caffi'r Ardd Gudd

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau manylion trefniant cydweithio newydd gyda Chyfeillion Parc Bute i sicrhau bod anghenion defnyddwyr y parc yn cael eu hystyried wrth lunio'r model gweithredu ar gyfer Caffi'r Ardd Gudd yn y dyfodol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

01/06/23 - Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd 2023

Bydd piazza bwyd stryd, marchnad ffermwyr, a ffair gynhyrchwyr, gyda chrddoriaeth fyw, i gyd ar y fwydlen ym Mae Caerdydd yr haf hwn wrth i Ŵyl Bwyd a Diod Caerdydd ddychwelyd.

Darllenwch fwy yma