Back
Cogydd ysgol yn ymddeol ar ôl gweini bron 1 miliwn o brydau bwyd!

4/4/2023

Mae'r cogydd ysgol Pat Morgan wedi ymddeol ar ôl mwy na thri degawd yn gweithio i Bryn Celyn ym Mhentwyn ac yn fwy diweddar yn Ysgol Pen y Groes.
 

Yn ystod ei gyrfa mae Pat wedi gweini bron 1 miliwn o giniawau ac wedi gweld cenedlaethau o deuluoedd yn mynd drwy'r ysgol.

Mae Pat wedi bod yn rhan enfawr o'r gymuned leol ac mae ei gwên a'i o hwyl wrth fwydo cannoedd o blant llwglyd bob dydd wedi bod yn heintus. 

Mae Pat yn edrych ymlaen at ei hymddeoliad ac mae ei gŵr yn gobeithio ei pherswadio i ymuno ag e ar ei randir!

Diolch o galon wrth holl staff y ddwy ysgol a Chyngor Caerdydd am ei gwasanaeth. Dymunwn ymddeoliad hir a hapus iddi.  Cadwch mewn cysylltiad, Mrs Morgan!