Back
Y newyddion gennym ni – 05/09/22

31/08/22 – Parc y Bragdy’n agor yn swyddogol wrth i fuddsoddiad yn ardaloedd chwarae Caerdydd barhau

Roedd acrobatiaid, perfformwyr gwifren uchel, ac aelodau o'r gymuned leol yn llenwi Parc y Bragdy yn Adamsdown ddydd Sul wrth i'r ardal chwarae, sydd wedi'i hadnewyddu'n llwyr fel rhan o raglen fuddsoddi barhaus o £3.2 miliwn mewn parciau a chwarae ardaloedd ar draws y ddinas, agor yn swyddogol i'r cyhoedd.

Darllenwch fwy yma:

www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29771.html

 

01/09/22 – Mae'r ffordd y caiff plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol eu cefnogi yn newid: Gwybodaeth bwysig i deuluoedd

Mae Llywodraeth Cymru yn newid y ffordd y bydd plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) yn cael cymorth.   Bydd y term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn disodli'r term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). Darllenwch fwy yma:

www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29777.html  

 

01/09/22 – Tymor Ysgol newydd yn dod â help ariannol ar gyfer hanfodion ysgol

O fis Medi, bydd dysgwyr cymwys yng Nghaerdydd yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol gan gynllun Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru (Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad) sy'n helpu gyda chost gwisg ysgol, offer chwaraeon, deunydd ysgrifennu, a dyfeisiau. Mae hyn yn ogystal â Phrydau Ysgol am Ddim.

Darllenwch fwy yma:

www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29775.html

 

31/08/22 – Elusen cŵn tywys yn elwa o Ddiwrnod mawreddog yr Arglwydd Faer

Chwaraeodd XI Yr Arglwydd Faer Caerdydd swyddogion cyngor mewn gêm gêm griced elusennol dros benwythnos Gŵyl y Banc, er budd yr elusen a ddewiswyd gan yr Arglwydd Faer, Cŵn Tywys Cymru.

Darllenwch fwy yma:

www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29769.html