Back
Elusen cŵn tywys yn elwa o Ddiwrnod mawreddog yr Arglwydd Faer

31.08.22
Chwaraeodd XI Yr Arglwydd Faer Caerdydd swyddogion cyngor mewn gêm gêm griced elusennol dros benwythnos Gŵyl y Banc, er budd yr elusen a ddewiswyd gan yr Arglwydd Faer, Cŵn Tywys Cymru.

Cynhaliwyd y gêm, a chwaraewyd yng Nghlwb Criced Sain Ffagan, gan Gwmni Persimmon Homes, a roddodd £1,000 tuag at yr achos.

Dywedodd yr Arglwydd Faer, y Cynghorydd Graham Hinchey: "Dwi'n hynod ddiolchgar i dîm Persimmon Homes East Cymru am eu cefnogaeth hael.

"Fel rhywun a aned yng Nghaerdydd a sydd wedi bod yng Nghaerdydd ar hyd fy oes, mae'n anrhydedd i mi fod yn Arglwydd Faer, ac mae'n rhoi cyfle i mi gefnogi elusen sy'n agos iawn at fy nghalon.

"Ar ôl meithrin mwy na 25 o gŵn tywys dros y degawd diwethaf, rwy'n gwybod fy hun pa mor hanfodol ydyn nhw i helpu pobl sydd â cholled golwg i adennill eu hyder a chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas.

"Mae rhywun yn colli ei olwg bob chwe munud yn y DU, a gall gostio hyd at £55,000 i hyfforddi ci tywys, felly mae rhodd Persimmon yn cael ei groesawu’n fawr a bydd yn ein helpu i wneud gwahaniaeth wrth i ni geisio codi cymaint o arian ag sy'n bosib ar gyfer yr elusen wych hon.

"Bu'r gêm yn Sain Ffagan unwaith eto yn llwyddiant ysgubol (XI yr Arglwydd Faer, sy'n cynnwys cynghorwyr ac aelodau o'r teulu, a enillwyd yn y pen draw o 17 rhediad) a hoffwn ddiolch i'r clwb a phawb a chwaraeodd eu rhan a helpu ar y diwrnod."

Er mwyn helpu i godi arian ar gyfer yr apêl, mae cerfluniau rhoddion cŵn tywys wedi eu gosod mewn dau leoliad poblogaidd yng nghanol y Ddinas - y tu mewn i'r mynedfeydd i Gastell Caerdydd a Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

Os hoffech drefnu digwyddiad a helpu’r Arglwydd Faer i godi arian neu wneud cyfraniad uniongyrchol, ewch i dudalen JustGiving yr Arglwydd Faer yn https://www.justgiving.com/campaign/lordmayorofcardiff22-23