Back
Y newyddion gennym ni - 18/07/22

Image

15/07/22 - Ysgol Gynradd Radnor yn ennill gwobr teithio ysgol brin

Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna, Caerdydd, wedi ennill Gwobr Ysgol Teithio Llesol Aur Sustrans Cymru, dim ond yr ail ysgol yng Nghymru sydd wedi gwneud hynny.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29472.html

 

Image

15/07/22 - Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol

Mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio pobl i gymryd gofal ychwanegol yn y gwres llethol sy'n cael ei ragweld dros y dyddiau nesaf

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29471.html

 

Image

14/07/22 - Cyngor Caerdydd i ehangu rhaglen Dechrau'n Deg i blant

Bydd Cyngor Caerdydd yn ehangu rhaglen 'Dechrau'n Deg' flaenllaw Llywodraeth Cymru i rannau newydd o'r ddinas a chyrraedd 400 o blant ychwanegol hyd at dair oed.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29462.html

 

Image

14/07/22 - Cynlluniau ar gyfer Caerdydd Gryfach, Tecach a Gwyrddach wedi'u cymeradwyo gan Gabinet y Cyngor

Mae gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf a ddatgelwyd gan arweinydd y ddinas yr wythnos diwethaf wedi'i chymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29460.html

 

Image

14/07/22 - Graddedigion iau yn dathlu llwyddiannau Prifysgol y Plant

Mae'n ddathliad nodweddiadol i Brifysgol Caerdydd - ar ôl misoedd o ddysgu, mae byrddau morter yn cael eu taflu yn yr awyr gan fyfyrwyr ifanc wedi'u gwisgo mewn gynau ffurfiol tra bod rhieni balch yn eu gwylio ac yn gwenu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29459.html

 

Image

13/07/22 - Her bwyd cynaliadwy gwerth £2.6 miliwn i ddod â gwelliannau o ran cynhyrchu a chyflenwi bwyd lleol

Mae her gwerth £2.6 miliwn i annog arloesi wrth gynhyrchu a chyflenwi bwyd lleol wedi'i lansio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29446.html

 

Image

13/07/22 - Ychwanegwch eich llais ieuenctid i drafod dyfodol ysgolion Caerdydd

Weithiau gall y byd ymddangos fel ei fod yn cael ei redeg gan oedolion ar gyfer oedolion... tra bod y bobl ifanc sy'n ffocws y dyfodol naill ai'n cael eu hanwybyddu neu mae eu barn yn cael ei gwrthod yn gyfan gwbl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29441.html

 

Image

11/07/22 - Adroddiad Diweddariad y Gyllideb 2023/24 - Cwestiynau ac Atebion

Adroddiad Diweddariad y Gyllideb 2023/24 - Cwestiynau ac Atebion

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29417.html