Back
Y newyddion gennym ni - 11/07/22

 Image

08/07/22 - Caerdydd i elwa o ehangu'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig

Bydd disgyblion o bob rhan o Gaerdydd yn elwa o ehangu'r ddarpariaeth addysg anghenion dysgu ychwanegol ac arbennig, a bydd y cynigion a argymhellir yn creu mwy na 270 o leoedd ychwanegol dros y blynyddoedd nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29408.html

 

Image

08/07/22 - Ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu nifer y disgyblion yn Ysgol Gynradd Pentyrch a sefydlu 32 o leoedd mewn uned feithrin newydd ar gyfer plant tair oed wedi symud gam yn nes.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29406.html

 

Image

08/07/22 - Datblygu gweithlu dwyieithog ar gyfer prifddinas ddwyieithog

Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau arwyddocaol i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y brifddinas wrth i nifer y cyflogeion sy'n meddu ar sgiliau Cymraeg barhau i gynyddu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29404.html

 

Image

08/07/22 - Cyflawni Caerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach

Mae arweinydd y ddinas wedi datgelu gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29402.html

 

Image

08/07/22 - Cyngor Caerdydd yn datgelu polisi gweithwyr asiantaeth newydd

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwneud gweithwyr asiantaeth hirdymor yn aelodau parhaol o staff fel rhan o'i ymrwymiad i 'Gwaith Teg Cymru'.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29400.html

 

Image

08/07/22 - Argyfwng costau byw a chwyddiant yn gwasgu ar gyllideb Cyngor Caerdydd

Mae costau cynyddol mewn ynni, bwyd a gwasanaethau yn golygu bod Cyngor Caerdydd yn wynebu diffyg o £29m yn ei gyllideb ar gyfer 2023-24, mae adroddiad newydd wedi rhybuddio

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29396.html

 

Image

08/07/22 - Caerdydd yn cwblhau rhaglen carbon niwtral gyntaf ar gyfer ailwynebu ffyrdd Cymru

Mae Cyngor Caerdydd wedi gwneud y gwaith cyntaf i roi wyneb newydd ar ffyrdd carbon niwtral yng Nghymru.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29392.html

 

Image

08/07/22 - Galw ar Lyfr-bryfed Caerdydd - Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl!

Mae Sialens Ddarllen boblogaidd yr Haf yn ôl yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd eleni fel rhan o Haf o Hwyl sy'n ceisio ysbrydoli plant yn y ddinas i ddysgu mwy am wyddoniaeth ac arloesedd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29390.html

 

Image

07/07/22 - Ysgol Uwchradd Willows yn cael ei choroni'n bencampwr Cwpan DebateMate 2022!

Mae'r ddadl ynghylch pa ysgol o Gaerdydd fyddai'n ennill Cwpan DebateMate eleni ar ben, gydag Ysgol Uwchradd Willows yn cael ei choroni'n bencampwr ar gyfer 2022.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29379.html

 

Image

06/07/22 - Buddsoddiad gwyrdd o £1.3 miliwn yn ysgolion Caerdydd i leihau'r defnydd o ynni

Mae Cyngor Caerdydd wedi buddsoddi dros £1.3 miliwn mewn arbed ynni ar draws 11 o'i ysgolion cynradd, uwchradd ac Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) , fel rhan o'i waith i fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29376.html

 

Image

05/07/22 - Ymweliad brenhinol â Chaerdydd

Ymwelodd y tywysog Charles a duges Cernyw â Chaerdydd heddiw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29368.html

 

Image

05/07/22 - Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd

Ar ôl llwyddiant Gwên o Haf a Gaeaf Llawn Lles y llynedd, bydd gŵyl Haf o Hwyl yn cael ei chynnal i blant a phobl ifanc Caerdydd dros wyliau'r haf.

Darllenwch fwy yma:https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29364.html