Back
Y newyddion gennym ni - 04/07/22

Image

30/06/22 - 'Sesiynau hamddenol' newydd yn y Pad Sblasio i blant sydd ag anghenion ychwanegol

Bydd ymweliad â Phad Sblasio Parc Fictoria ar ddiwrnod heulog yn uchel ar restr ddymuniadau llawer o blant yr haf hwn, ond i rai plant sydd ag anghenion ychwanegol mae poblogrwydd y cyfleuster, hyd yma, wedi ei gwneud yn anodd ei fwynhau.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29337.html

 

Image

30/06/22 - Partneriaeth busnes yn talu ar ei ganfed i gymuned rhandiroedd Caerdydd

Mae grŵp o ddeiliaid rhandiroedd yn un o faestrefi Caerdydd wedi troi tir gwastraff yn ddarpar werddon diolch i fisoedd o waith caled... a haelioni cwmni deunyddiau adeiladu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29328.html

 

Image

30/06/22 - Mae 83 o gartrefi gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer y flwyddyn ariannol hon i'w defnyddio eto

Mae 83 o eiddo gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer i'w defnyddio eto ers mis Ebrill 2021, gyda chymorth drwy bolisi cartrefi gwag y Cyngor.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29326.html

 

Image

29/06/22 - Mae gŵyl olau arobryn Cymru, Nadolig ym Mharc Bute, yn ôl ac mae tocynnau ar werth nawr

Bydd 'Taith laser hypnotig' ac 'orb epig symudliw' ymhlith atyniadau newydd sbon i wefreiddio ymwelwyr adeg y Nadolig ym Mharc Bute 2022

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29315.html

 

Image

29/06/22 - Mae ci chow chow strae gyda'i groen a'i lygaid mewn cyflwr gwael wedi'i ganfod yng Nghaerdydd.

Mae RSPCA Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i gi chow strae gael ei ganfod yng Nghaerdydd. Mae croen y ci mewn cyflwr gwael iawn.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29313.html

 

Image

27/06/22 - Cyngor Caerdydd yn cynnig cymorth ariannol mewn ymateb i'r argyfwng costau byw

Gyda phrisiau petrol yn cyrraedd £2 y litr, rhagwelir y bydd chwyddiant bwyd yn cyrraedd y lefel uchaf ers 20 mlynedd o 11% yr haf hwn a biliau nwy a thrydan yn cynyddu, mae'r DU yn wynebu argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29297.html