Back
Y newyddion gennym ni - 27/06/22

Image

24/06/22 - Cyngor Caerdydd yn lansio offeryn ar-lein newydd ar gyfer y gymuned gofal

Mae gan aelod mwyaf newydd Cyngor Caerdydd gyfoeth o wybodaeth ar flaen ei fysedd ac mae e ar ddyletswydd 24 awr y dydd, yn barod i helpu pobl mwyaf agored i niwed y ddinas, eu teuluoedd a'u gofalwyr

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29119.html

 

Image

24/06/22 - Argaeledd band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb o £7.7m

Mae nod Cyngor Caerdydd o alluogi pob safle yn y ddinas i gael mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy wedi cael hwb ariannol mawr gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29285.html

 

Image

23/06/22 - Helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus

Mae prosiect sy'n rhoi'r cymorth a'r hyfforddiant angenrheidiol i bobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) er mwyn iddynt allu cael cyflogaeth yn llwyddiannus wedi'i lansio yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29271.html

 

Image

22/06/22 - Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd

Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd i gydnabod rhaglen plannu coed Coed Caerdydd Cyngor Caerdydd sydd â'r nod o gynyddu gorchudd canopi coed y ddinas i 25% erbyn 2030.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29269.html

 

Image

21/06/22 - Tair Ysgol Gynradd yng Nghaerdydd yn ennill Gwobr Ysgolion Noddfa wrth i'r ddinas ddathlu Wythnos Ffoaduriaid 2022

Yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 20 - 26 Mehefin 2022, mae Caerdydd yn dathlu wrth i dair o ysgolion cynradd y ddinas ddod yn Ysgolion Noddfa swyddogol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29253.html