Back
Helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus

23/6/2022

Mae prosiect sy'n rhoi'r cymorth a'r hyfforddiant angenrheidiol i bobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) er mwyn iddynt allu cael cyflogaeth yn llwyddiannus wedi'i lansio yng Nghaerdydd.

Mewn partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, mae Prosiect SEARCH yn darparu lleoliadau hyfforddiant a phrofiad gwaith i bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a/neu awtistiaeth, gyda'r nod o'u paratoi a'u cefnogi wrth iddynt bontio o'r ysgol i gyflogaeth amser llawn.

A picture containing a person wearing a lab coat in a laboratory

Ers ei gynllun peilot cychwynnol ym mis Medi 2021, mae'r cynllun wedi'i gefnogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sydd, fel y partner cyflogaeth, wedi darparu ystod o leoliadau profiad gwaith â chymorth mewn sawl adran yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn y Mynydd Bychan, gan gynnwys fferylliaeth, patholeg celloedd, arlwyo, switsfwrdd, llieiniau, cadw tŷ a phorthorion.

Mae'r trefnwyr bellach yn chwilio am gyflogwyr a sefydliadau eraill i ddod ymlaen a chefnogi lleoliadau gwaith yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:CardiffCommitment@cardiff.gov.uk

A person sitting at a desk with a computer and a computerDescription automatically generated with medium confidence

Mae disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd ac Ysgol y Deri ym Mro Morgannwg wedi cael gwersi ar sgiliau cyflogadwyedd ac wedi derbyn cymorth gan hyfforddwr cyflogaeth arbenigol Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith Caerdydd i gael mynediad at leoliadau profiad gwaith yn ystod y rhaglen blwyddyn lawn amser.