Back
Diwrnod gyda’n Gilydd yng Nghaerdydd i gefnogi amrywiaeth a chynhwysiant

17.06.22
Bydd Caerdydd yn dathlu bywyd a gwaith yr AS Jo Cox a lofruddiwyd, drwy lwyfannu Diwrnod gyda’n Gilydd yn un o faestrefi mwyaf diwylliannol amrywiol y ddinas.

Mae'r digwyddiad, a gaiff ei lansio ddydd Mercher, 22 Mehefin, ar risiau'r Senedd, yn gyfle i gymunedau ledled Caerdydd uno a rhannu profiadau dros benwythnos o ddigwyddiadau artistig, crefyddol a chwaraeon.

Bydd hefyd yn anrhydeddu cof yr AS Llafur a'r ymgyrchydd hawliau sifil, yn y llun uchod.  Yn ddyngarol angerddol, cafodd ei llofruddio gan oruchafwr ar y dde eithafol yn 2016 wrth ei bod ar fin cynnal cymhorthfa etholaeth yn Swydd Efrog. Yn ei haraith gyntaf yn Senedd San Steffan dywedodd: "Rydym yn llawer mwy unedig ac mae gennym lawer mwy yn gyffredin na'r hyn sy'n ein gwahanu."

Mae Sefydliad Jo Cox yn llwyfannu Diwrnodau Gyda’n Gilydd bob blwyddyn ledled y DU ar ben-blwydd ei genedigaeth.

Bydd craidd Diwrnod gyda’n Gilydd Caerdydd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 25 Mehefin, yng Ngŵyl Grangetown ym Mhafiliwn y Grange. Mae’r Great Walk Together yn daith dywysedig o amgylch yr ardal, sy'n canolbwyntio ar yr amrywiaeth eang o grefyddau a mannau addoli ac yn dechrau ger gerflun Betty Campbell yng nghanol y ddinas am 1pm ac yn gorffen yn y Pafiliwn.

Hefyd wedi'i gynllunio ar gyfer y dydd Sadwrn mae gêm griced, gweithgareddau pêl-droed, a cherddoriaeth gan Gôr Caerdydd Heb Enw am 1pm.  Ddydd Sul, bydd barbeciw cymunedol hefyd yn Eglwys y Santes Fair yn Grangetown.

Dywedodd y Cynghorydd Julie Sangani, aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Iechyd y Cyhoedd a Chydraddoldebau, fod y Diwrnod gyda’n Gilydd yn gyfle perffaith i nifer o grwpiau ethnig y ddinas ddangos undod – a chael amser gwych. "Neges Jo Cox oedd 'Mwy yn Gyffredin' a dyna oedd egwyddor arweiniol ei bywyd mewn gwleidyddiaeth," meddai.

Daw'r Diwrnod gyda’n Gilydd ar ddiwedd Wythnos Ffoaduriaid sydd eleni yn cymryd fel ei thema 'cymuned, gofal cydfuddiannol, a'r gallu dynol i ddechrau eto'. Fel rhan o'r dathliadau, bydd Ysgol Gynradd y Santes Fair yn Grangetown yn cael ei hanrhydeddu fel 'Ysgol Noddfa' am ei gwaith o roi croeso i blant sy'n ffoaduriaid.