Back
Y newyddion gennym ni - 30.05.22

Image

27/05/22 - Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn dychwelyd i Roald Dahl Plass

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd - un o'r digwyddiadau rhad ac am ddim mwyaf poblogaidd yng nghalendr yr haf - yn dychwelyd ym mis Gorffennaf am y tro cyntaf ers y pandemig

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29129.html

 

Image

27/05/22 - Ethol yr Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelodau'r Cabinet

Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd ddoe, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau'r Cabinet

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29127.html

 

Image

26/05/22 - Graham Hinchey i'w ethol yn Arglwydd Faer newydd Caerdydd

Mae'r Cynghorydd Graham Hinchey wedi'i gadarnhau fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29117.html

 

Image

26/05/22 - Yr Arglwydd Faer sy'n gadael yn myfyrio ar ei gyfnod yn y swydd

Pan groesawodd Arglwydd Faer Caerdydd y Dywysoges Anne i Stadiwm Principality ar achlysur gêm rygbi Cymru-Yr Alban fis Chwefror gallai'r trews tartan a wisgai fod wedi codi ael brenhinol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29113.html

 

Image

24/05/22 - Cynllun cartrefi uwch-dechnoleg ar gyfer y dyfodol yn ennill gwobr Brydeinig nodedig

Mae datblygiad tai hynod arloesol yng Nghaerdydd sy'n creu cartrefi'r dyfodol heddiw wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig am ei gynaliadwyedd, ei gwydnwch o ran yr hinsawdd a'i hôl troed carbon isel.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29095.html

 

Image

23/05/22 - Parc Maendy (Gelligaer Street) yn ailagor ar ôl cynnal gwelliannau mawr

Mae trigolion Cathays yng Nghaerdydd wedi gallu mwynhau eu parc lleol ar ei newydd wedd y penwythnos hwn wrth i Barc Maendy (Gelligaer Street) ailagor i'r cyhoedd ar ôl cynnal gwelliannau mawr.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29092.html

 

Image

23/05/22 - Liam Gallagher i chwarae ar Bentir Alexandra ym Mae Caerdydd

Mae Liam Gallagher wedi dewis Caerdydd fel lleoliad olaf ei haf o gyngherddau awyr agored gyda chyn brif leisydd Oasis yn ymddangos ym Mhentir Alexandra ar ymylon y Morglawdd

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29090.html

 

Image

23/05/22 - Parc Sglefrio newydd wedi'i gynnig ar gyfer Llanrhymni

Mae parc sglefrio 'cyrchfan' newydd yn cael ei gynnig ar gyfer Llanrhymni lle byddai parc sglefrio concrid modern yn disodli'r parc sglefrio ffrâm bren presennol ger Canolfan Hamdden y Dwyrain.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29085.html