Back
Y newyddion gennym ni - 23.05.22


Image 

20/05/22 - Grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd

Bydd aelodau grŵp theatr o Gaerdydd yn sianelu ysbrydion rhai o drigolion mwyaf diddorol y ddinas fis nesaf mewn cyfres o berfformiadau arbennig ym Mynwent Cathays.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29076.html

 

Image

20/05/22 - Perllan newydd ym Mharc Bute wrth i ddwy goeden gael eu plannu ar gyfer pob coeden a ddinistriwyd gan fandaliaid yn 2021

Bydd cant o goed yn cael eu plannu ym Mharc Bute, gan greu perllan newydd a phlannu coed newydd yn lle 50 o goed a ddifrodwyd gan fandaliaid ym mis Medi y llynedd. Mae'r plannu'n dilyn ymgyrch dan arweiniad y gymuned a sefydlwyd yn sgil y fandaliaeth, a achosodd werth miloedd o bunnoedd o ddifrod.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29072.html

 

Image

19/05/22 - Cyngor teithio ar gyfer cyngherddau ar 26, 27 a 28 Mai

Bydd Ed Sheeran yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 26, 27 a 28 Mai ac er mwyn hwyluso'r digwyddiadau hyn, bydd ffordd lawn yng nghanol y ddinas ar gau ar sail iechyd a diogelwch er mwyn sicrhau y gall pobl fynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel a'i ada

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29065.html

 

Image

19/05/22 - Pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd

Bydd Picnic Jiwbilî Mawr ym Mharc Bute yn benllanw ar bedwar diwrnod o ddathliadau yng Nghaerdydd i nodi Jiwbilî'r Frenhines.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29063.html