Back
Helpwch i ddylunio Parc Sglefrio newydd
Bydd dyluniad Parc Sglefrio concrid modern yn Llanrhymni yn cael ei lunio gan farn y gymuned sglefrfyrddio leol ac ehangach.

Nawr yn gamp Olympaidd, bydd y parc sglefrio yn lle i sglefrio o bob oed a gallu ymarfer eu sgiliau mewn cyfleuster o ansawdd uchel a gynlluniwyd gan ymgynghorwyr ardderchog VDZ+A a Newline Skateparks.

Cynhelir cyfarfod cychwyn dylunio i sefydlu barn gychwynnol ar barc sglefrio Llanrhymni yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain (ac ar yr un pryd ar Zoom) ar 18 Mai rhwng 5.30pm a 7pm.

Bydd arolwg ar-lein hefyd ar gael, ar ôl y cyfarfod, i gasglu barn y rhai nad ydynt yn gallu mynychu'r cyfarfod.

Dolen Zoom: tinyurl.com/llanrumneyzoom