Back
Y newyddion gennym ni - 15.05.22

Image

13/05/22 - Mae cynigion sylweddol Caerdydd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd rhagddynt

Mae cynlluniau Cyngor Caerdydd i gyflawni cyfres o gynigion i ehangu a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynd rhagddynt.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29036.html

 

Image

12/05/22 - Dreamachine - y profiad celf ymgolli y mae pawb yn siarad amdano - y nagor yng Nghaerdydd

Mae Dreamachine, profiad ymgolli newydd pwerus sy'n archwilio potensial diddiwedd y meddwl dynol, yn agor heddiw yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd lle bydd yn rhedeg tan 18 Mehefin

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29024.html

 

Image

11/05/22 - Y ddinas yn tywynnu'n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth

Bydd dau o adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd yn llawn lliw'r mis hwn i ddathlu rôl y ddinas yn ystod Pythefnos Gofal Maeth.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29021.html

 

Image

03/05/22 - Meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy'r cynllun cyfaill sgrifennu

Er bod y grefft o sgrifennu llythyron yn un sy'n cilio yn ein hoes ddigidol, nid felly ar gyfer grŵp o blant ysgol Caerdydd a phreswylwyr rhai o gartrefi gofal preswyl y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28984.html

 

Image

03/05/22 - Panel Dinasyddion Ifanc Caerdydd yn lansio i ymgysylltu â phobl ifanc ar ddatblygiadau lleol allweddol

Mae Cyngor Caerdydd eisiau clywed gan bobl ifanc Caerdydd am bynciau lleol allweddol sy'n bwysig iddyn nhw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28982.html

 

Image

29/04/22 - Cynllun peilot 20mya Llywodraeth Cymru yn cael ei roi ar waith heddiw mewn pedair ward yng Nghaerdydd

Mae pedair ward yng Nghaerdydd wedi'u dewis i fod yn rhan o dreial gan Lywodraeth Cymru i leihau'r terfyn cyflymder cenedlaethol o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28973.html

 

Image

29/04/22 - Pennaeth a Dirprwy Bennaeth o Gaerdydd yn cipio'r brif wobr yng Ngwobrau Cenedlaethol Cymru

Mae Pennaeth Ysgol Gynradd Llansdowne, Michelle Jones a'i Dirprwy Bennaeth, Catherine Cooper wedi ennill y wobr gyntaf yng Ngwobrau Dewi Sant, sef gwobrau cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28971.html

 

Image

26/04/22 - Mark yn esiampl lluosflwydd gwydn iawn wedi 50 mlynedd yn gofalu am barciau Caerdydd

Roedd adeg pan oeddem i gyd yn gobeithio bod mewn swydd am oes ond faint all honni heddiw eu bod wedi gweithio i'r un cyflogwr - gan wneud mwy neu lai yr un tasgau - am y 50 mlynedd diwethaf?

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28957.html

 

Image

25/04/22 - Mae Nakeisha o'r farn y gall gweithio i Gyngor Caerdydd fod yn chwarae plant

Mae Nakeisha Sheppard yn sicr yn rhywun sy'n mwynhau ei gwaith ond yna, fel Hyfforddai Swyddog Chwarae cyntaf Cyngor Caerdydd, nid yw hynny'n syndod.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28941.html