Back
Digwyddiad Gŵyl y Gymanwlad a Seremoni Codi Baner yng Nghastell Caerdydd

15.03.2022

A picture containing sky, outdoor, road, groupDescription automatically generated

Cynhaliwyd digwyddiad Gŵyl y Gymanwlad a seremoni codi baner arbennig yng Nghastell Caerdydd, gan ymuno â mwy na 1000 o faneri'r Gymanwlad ledled y byd a godwyd ar yr un pryd i nodi dathliad a rennir o'r teulu anhygoel o genhedloedd sy'n cwmpasu'r byd. 

Cynhaliwyd y digwyddiad gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich, ac ymunodd Syr Brooke Boothby, Is-Arglwydd Raglaw De Morgannwg, ag ef, gan ddarllen Neges Gŵyl y Gymanwlad Ei Mawrhydi y Frenhines.

Roedd gwesteion arbennig hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o 160ain Frigâd (Cymru) y Fyddin Brydeinig; Keith DunnOBE CMLJ, Llywydd y Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru, a ddarllenodd neges gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad; Uchel Siryf De Morgannwg, Mr Peter Dewey, a ddarllenodd Gadarnhad y Gymanwlad a'rAthro Uzo Iwobi OBE oGymdeithas Frenhinol y Gymanwlad yng Nghymru a gyflwynodd araith.

Cafwyd Cadarnhad y Gymanwlad hefyd a bendith o'r faner gan y Parchedig Canon Stewart Lisk cyn iddi gael ei chodi gan Geidiaid a Sgowtiaid. 

Cynhaliwyd llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog gan Gymdeithas Frenhinol y Gymanwlad yng Nghymru yn dilyn codi'r faner.  

Dwedodd Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich: "Mae Diwrnod y Gymanwlad yn cael ei ddathlu'n flynyddol ar draws y Gymanwlad gan bobl ifanc, ysgolion, cymunedau a sefydliadau sifil.

Mae'r digwyddiad 'Chwifio Baner' yn rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd a chysylltu ein hunain â mynegiant cyhoeddus ehangach o werthfawrogiad i'r Gymanwlad, y cyfleoedd y mae'n eu cynnig a'r gwerthoedd y mae'n sefyll drostynt."

Mae thema Gŵyl y Gymanwlad 2022 yn canolbwyntio arGyfarfod Penaethiaid Llywodraethau'r Gymanwlad-Cyflawni Dyfodol Cyffredinsy'n amlygu sut mae'r 54 aelod-wladwriaeth yn ‘arloesi, yn cysylltu ac yn trawsnewid' i helpu i gyflawni nodau fel mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, hyrwyddo llywodraethu da a hybu masnach.

Mae menter Chwifio Baner dros y Gymanwlad wedi dal dychymyg miloedd o gyfranogwyr o bob cefndir, gan eu hysbrydoli i ymuno ag eraill ledled y Gymanwlad.

Fel mynegiant cyhoeddus cyfunol o ymrwymiad i'r Gymanwlad, mae'n galluogi cyfranogwyr i ddangos gwerthfawrogiad o'r gwerthoedd y mae'r Gymanwlad yn eu cynnal, a'r cyfleoedd a gynigir ar gyfer cyfeillgarwch a chydweithrediad â chyd-ddinasyddion ifanc a hen ddinasyddion y Gymanwlad ledled y byd.

O ystyried bod 2022 yn Flwyddyn Jiwbilî Ei Mawrhydi, mae ffocws arbennig eleni ar y rôl y mae gwasanaeth yn ei chwarae ym mywydau pobl a chymunedau ar draws y Gymanwlad.

Rhagor o wybodaeth am Ŵyl y Gymanwlad yma: https://thecommonwealth.org/commonwealth-day