Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/03/22 - 11/03/22

Image

11/03/22 - Anrhydedd dinesig pwysig i HMS Cambria - cartref y Llynges Frenhinol yng Nghymru

Bydd HMS Cambria, cartref y Llynges Frenhinol ar y lan yng Nghymru, yn cael Rhyddid Caerdydd i gydnabod ei 75 mlynedd o wasanaeth sy'n helpu i amddiffyn y genedl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28696.html

 

Image

11/03/22 - Gwersi gyrru am ddim yn cael eu cynnig i weithwyr gofal newydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cyfres o fesurau arloesol, gan gynnwys gwersi gyrru am ddim, i ddenu recriwtiaid newydd i'w wasanaethau gofal cymdeithasol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28691.html

 

Image

10/03/22 - Gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd

Mae seremoni torri'r tir arbennig yn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar ysgol gynradd newydd i'w lleoli yn natblygiad St Edern.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28687.html

 

Image

10/03/22 - Cyngor Caerdydd yn bwriadu ailwampio'r ddarpariaeth rhandiroedd

Mae tyfu ein bwyd ein hunain ar randiroedd wedi bod yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o gadw'n heini yn ystod y pandemig ac mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i sicrhau y gall cynifer ohonom â phosibl ddychwelyd i'r tir.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28684.html

 

Image

10/03/22 - Caerdydd wedi'i henwi'n un o'r dinasoedd gorau yn y DU

Mae Caerdydd wedi dod i'r amlwg fel un o'r dinasoedd gorau yn y DU i fyw a gweithio ynddi, yn ôl adroddiad newydd dylanwadol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28679.html

 

Image

10/03/22 - Yr Eglwys Norwyaidd i ailagor y mis nesaf dan geidwaid newydd

Mae Eglwys Norwyaidd eiconig Caerdydd yn paratoi i ailagor yn gaffi, yn ganolfan gelfyddydau ac yn lleoliad cerddoriaeth y mis nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28675.html

 

Image

09/03/22 - Lansiad swyddogol cynllun Ierdydd Ysgol Llawn Bwyd Caerdydd

Mae rhaglen sydd wedi ennill sawl gwobr am drawsnewid meysydd chwarae ysgolion yn erddi ffrwythau a llysiau awyr agored bywiog wedi'i lansio'n swyddogol yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28670.html

 

Image

09/03/22 - Hwb i ailwampio gwefan Hybiau a Llyfrgelloedd

Mae gwefan Gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd wedi cael ei hailwampio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28662.html

 

Image

08/03/22 - Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd Newydd ar gyfer Llanrhymni

Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni i adeiladu Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd (AChA) newydd ar dir gerllaw Neuadd Llanrhymni.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28657.html

 

Image

08/03/22 - Y Diweddaraf am Ardrethi Busnes

Mae Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi ei filiau Ardrethi Busnes blynyddol ar gyfer 2022/2023 ar hyn o bryd, ac mae newidiadau wedi'u gwneud i'r broses ymgeisio eleni.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28653.html

 

Image

07/03/22 - Cynlluniau ar y trywydd iawn i gyflawni Cyrchfan twristiaeth i Gaerdydd sy'n arwain y DU

Bydd cynlluniau radical ac eang i drawsnewid Bae Caerdydd yn un o brif gyrchfannau ymwelwyr a thwristiaeth y DU yn cael eu hadolygu yr wythnos hon.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28648.html

 

Image

07/03/22 - Gweithredu ar Gydraddoldeb - Cyngor Caerdydd yw'r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i arwyddo'r Cytundeb Swyddi Cymunedo

Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi'r Cytundeb Swyddi Cymunedol (CSC) a fydd yn helpu i hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn y gymuned ac yn cefnogi pobl leol i ymgeisio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28647.html