Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/02/22 - 25/02/22

 

23/02/22 - Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+

Y Mis Hanes LHDTC+ hwn, mae Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod gyda'r wobr uchaf o ran ei ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28577.html

 

23/02/22 - Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg

Mae dros 3000 o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar strategaeth 10 mlynedd Caerdydd i hybu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28572.html

 

21/02/22 - Clirio ar ôl Storm Eunice

Mae timau ymateb brys y tu allan i oriau Cyngor Caerdydd wedi bod yn gweithio gydol y penwythnos i asesu, glanhau a chlirio'r dinistr a achoswyd gan Storm Eunice Ddydd Gwener.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28567.html