Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/02/22-11/02/22

 

11/02/22 - Diwydiant gwallt a harddwch Caerdydd i helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig

Gofynnwyd i siopau trin gwallt, barbwyr a gweithwyr harddwch ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg am eu cefnogaeth i helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28488.html

 

09/02/22 - Gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd

Mae cartref newydd sbon Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi cyrraedd carreg filltir arall, wrth i'r gwaith adeiladu gyrraedd y pwynt uchaf yn adeilad newydd yr ysgol yn Lecwydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28476.html

 

09/02/22 - Disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yn teithio i Dubai i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd

Dewiswyd dau ddisgybl Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Willows i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd yn Dubai fis nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28474.html

 

09/02/22 - Estyn yn canmol Gwasanaethau Addysg Caerdydd

Mae safon yr addysg y mae plant a phobl ifanc yn ei chael yn ysgolion Caerdydd yn parhau i wella o flwyddyn i flwyddyn ac - mewn sawl achos - ymhlith y gorau a gynigir yng Nghymru, yn ôl gwybodaeth a gyhoeddwyd yn adroddiad diweddaraf Estyn

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28470.html

 

08/02/22 - Daw'r Gwanwyn ar Ddwy Olwyn

Mae ymgyrch Daw'r Gwanwyn ar Ddwy Olwyn - ymgyrch a gynlluniwyd i annog mwy o bobl i feicio a pharatoi eu beiciau ar gyfer y ffordd erbyn y Gwanwyn - yn dod i Gaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28467.html

 

07/02/22 - Gwaith celf i ddathlu Mis Hanes LHDTC+ wedi'i beintio ar Stryd y Castell

I ddathlu Mis Hanes LHDTC+ eleni, datgelwyd gwaith celf newydd ar Stryd y Castell

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28455.html