Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/02/22


03/02/22 - 'Gaeaf Llawn Lles' i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd

Bydd cam nesaf Gaeaf Llawn Lles Cyngor Caerdydd, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn dechrau'n fuan mewn pryd ar gyfer hanner tymor mis Chwefror, a bydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28447.html

 

02/02/22 - Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath

Mae tîm o Geidwaid Parciau Cyngor Caerdydd wedi aduno bachgen 2 oed gyda'i dedi coll annwyl - 10 diwrnod ar ôl iddo ddisgyn i Lyn Parc y Rhath.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28441.html

 

01/02/22 - Treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd

Mae cyfleuster ailgylchu symudol newydd yn dod i ogledd Caerdydd.

Mae'r cyfleuster dros dro, a fydd ar gael mewn gwahanol leoliadau ar wahanol ddyddiadau, wedi'i gynllunio i helpu preswylwyr i ailgylchu eitemau mwy o faint yn nes at eu cartref.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28422.html