Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 24/01/22

 

21/01/22 - Gwaith i gychwyn ar hyb ymwelwyr cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien

Bydd Dŵr Cymru'n dechrau gwaith i adeiladu hyb atyniad ymwelwyr y bu disgwyl mawr amdano yng nghronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28361.html

 

20/01/22 - Cynllun pum mlynedd Caerdydd i adfywio canol y ddinas ar ôl y pandemig

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cynllun pum mlynedd i ail-ddychmygu ac ail-fywiogi canol dinas Caerdydd mewn byd wedi'r pandemig.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28356.html

 

20/01/22 - Llwyddiant i Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban gydag ESTYN

Yn dilyn arolwg gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru, mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban yn Nhremorfa wedi cael ei thynnu o'r rhestr o ysgolion sydd angen gwelliant sylweddol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28347.html

 

19/01/22 - Tair menter yng nghanol dinas Caerdydd yn elwa o raglen benthyciadau Trawsnewid Trefi

Mae tri adeilad allweddol yng nghanol dinas Caerdydd wedi sicrhau benthyciadau di-log o £2.35m gan raglen benthyciadau Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, drwy Gyngor Caerdydd i helpu gyda chynlluniau adfywio ac addasu at ddibenion gwahanol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28344.html

 

18/01/22 - Mae'n bryd dechrau coginio!

Mae tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Bwyd Caerdydd, unwaith eto yn chwilio am 50 o aelwydydd i gymryd rhan mewn her goginio hwyliog ac iach.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28333.html

 

17/01/22 - Netflix yn rhoddi Meinciau Gobaith i barciau Caerdydd i goffáu 'After Life' Ricky Gervais

Mae dau o barciau Caerdydd wedi derbyn Meinciau Gobaith, a roddwyd gan Netflix i goffáu After Life Ricky Gervais, i greu lle i drigolion siarad neu fyfyrio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28322.html