Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 10/01/22

 

10/01/22 - Cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd yn paratoi i agor i'r cyhoedd

Bydd cyfleuster diogel newydd i barcio beiciau dan do yn agor yng nghanol dinas Caerdydd yn gynnar yn 2022.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28276.html

 

07/01/22 - Ymgynghoriad cyhoeddus cyn cynigion cyllideb Cyngor Caerdydd

Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried adroddiad sy'n argymell y gall ymgynghoriad cyhoeddus ddechrau, cyn i gynigion ar gyfer cyllideb 2022/2023 gael eu cyflwyno fis nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28270.html

 

06/01/22 - Pwyllgor Craffu yn gofyn am farn tenantiaid ar wasanaeth atgyweirio tai'r Cyngor

Mae Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion Cyngor Caerdydd yn awyddus i gael barn tenantiaid y Cyngor ledled y ddinas ar sut mae'r Cyngor yn rheoli ansawdd ei stoc dai.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28264.html

 

05/01/22 - Gwahodd preswylwyr i blannu bylbiau i greu dinas sy'n caru gwenyn

Mae gwirfoddolwyr, grwpiau Cyfeillion, trigolion a staff y cyngor wedi bod wrthi'n brysur yn plannu 11,000 o fylbiau - a'r flwyddyn newydd hon, gwahoddir mwy o wirfoddolwyr i helpu i gadw Caerdydd yn ei blodau.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28260.html