Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 13/12/21

 

10/12/21 - Cynlluniau adfer Porth y Gorllewin i ganolbwyntio ar ynni Llanw a chysylltiadau rheilffordd cyflym

Dim ond dau o'r materion allweddol a fydd ar flaen yr agenda ar gyfer Porth y Gorllewin yn y Flwyddyn Newydd yw ymchwilio i botensial llawn ynni'r llanw o Aber Afon Hafren a gwella cysylltiadau rheilffordd cyflym ar Brif Reilffordd y Great Western.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28181.html

 

10/12/21 - Datgelu strategaeth a chynllun peilot i roi hwb i gyfradd ailgylchu Caerdydd

Gallai pedair mil o gartrefi ledled Caerdydd gymryd rhan mewn cynllun peilot i brofi ffyrdd y gellid gwella cyfraddau ailgylchu ledled y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28179.html

 

10/12/21 - Creu Caerdydd Werddach, Decach a Chryfach mewn byd ôl-COVID

Mae barn trigolion Caerdydd, pobl fusnes a rhanddeiliaid y ddinas i gyd wedi cael eu defnyddio i lywio adroddiad ar sut y dylai Caerdydd fynd ati i adfer yn llwyddiannus o'r pandemig COVID-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28177.html

 

10/12/21 - Dod â chartrefi gwag Caerdydd yn ôl i ddefnydd

Dod â chartrefi gwag Caerdydd yn ôl i ddefnydd Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei gynlluniau i helpu i sicrhau bod cartrefi gwag, sy'n eiddo preifat i Gaerdydd yn cael eu defnyddio eto.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28174.html

 

06/12/21 - Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin

Mae'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon wedi'i pharatoi i ymateb i ymholiadau diweddar. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru wrth i fwy o gwestiynau gael eu gofyn er mwyn sicrhau cysondeb o ran ymateb a thryloywder wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/28143.html