Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/11/21

 

12/11/21 - 10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd y Nadolig hwn!

Mae'r pwmpenni wedi'u rhoi o'r neilltu a'r tân gwyllt wedi chwythu'i blwc... mae'r Nadolig ar y gorwel yng Nghaerdydd!

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27972.html

 

11/11/21 - Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad treftadaeth Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Cyngor Caerdydd wrth sicrhau dyfodol yr Eglwys Norwyaidd wedi'i datgelu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27967.html

 

11/11/21 - Datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell

Mae diweddariad ar gamau Cyngor Caerdydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell wedi'i ddatgelu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27965.html

 

10/11/21 - Staff Canolfan Hamdden y Dwyrain yn achub bywyd Andrew Barnett

"Dim ond os yw pobl yn gwybod ble maen nhw y gall diffibrilwyr achub bywydau". Dyna'r neges gan dad i ddau o Gaerdydd, a gafodd ataliad y galon wrth chwarae pêl-droed gyda'i fab yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain, er iddo ystyried ei hun yn ffit ac yn iac

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27960.html

 

10/11/21 - Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru

Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 14 Tachwedd 2021.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27958.html