Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 09 Tachwedd

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn digwydd wrth ymyl Afon Taf yn Fferm y Fforest, o ddydd Mercher 10 Tachwedd.

Bydd y gwaith yn cynnwys cael gwared â'r ddraenen wen wrth ymyl y wal llifogydd wrth ymyl Forest Farm Road i sicrhau ei bod yn parhau'n sefydlog.

Bydd CNC hefyd yn clirio'r arglawdd i'w gadw'n gymharol rydd o lystyfiant fel y gellir ei archwilio'n hawdd ar gyfer unrhyw ddifrod.

Mae'r llystyfiant hefyd yn cael ei glirio i ganiatáu i laswellt dyfu ar yr arglawdd. Mae glaswellt yn creu rhwydwaith cryf a chyson o wreiddiau ac yn gwneud y banciau'n fwy gwydn.

Bydd y llwybr cerdded sy'n rhedeg ochr yn ochr â Forest Farm Road ger y clwb rygbi a'r maes chwaraeon ar gau, ond bydd y ffordd ei hun yn parhau ar agor i geir ei defnyddio ac i bobl barhau i ddefnyddio llwybr Taf.

Bydd gwaith yn y dyfodol yn cynnwys gwaith diogelwch hanfodol i goed. Bydd yr holl goed y gellir eu cadw yn y coetir - yn fyw neu farw - yn cael eu cadw gan eu bod yn gynefin pwysig iawn i amrywiaeth eang o rywogaethau.

Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn dydd Mercher 17 Tachwedd 2021.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (29 Hydref - 04 Tachwedd)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

08 Tachwedd 2021, 09:00

 

Achosion: 2,179

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 593.9 (Cymru: 527.7 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 9,570

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 2,608.3

Cyfran bositif: 22.8% (Cymru: 20.5% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 09 Tachwedd

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  841,332 (Dos 1: 395,438 Dos 2:  359,855 DOS 3: 5,490 Dosau atgyfnertha: 78,310)

Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 01 Tachwedd

 

 • 80 a throsodd: 20,321 / 94.6% (Dos 1) 20,133 / 93.8% (Dos 2)
 • 75-79: 14,997 / 96.4% (Dos 1) 14,838 / 95.4% (Dos 2)
 • 70-74: 21,410 / 95.8% (Dos 1) 21,277 / 95.2% (Dos 2)
 • 65-69: 21,978 / 94.3% (Dos 1) 21,732 / 93.3% (Dos 2)
 • 60-64: 26,081 / 92.4% (Dos 1) 25,756 / 91.3% (Dos 2)
 • 55-59: 29,440 / 90.4% (Dos 1) 28,942 / 88.8% (Dos 2)
 • 50-54: 29,117 / 88.1% (Dos 1) 28,484 / 86.2% (Dos 2)
 • 40-49: 55,646 / 82% (Dos 1) 53,799 / 79.3% (Dos 2)
 • 30-39: 61,330 / 76.1% (Dos 1) 57,569 / 71.5% (Dos 2)
 • 18-29: 81,552 / 77.3% (Dos 1) 73,189 / 69.5% (Dos 2)
 • 16-17: 4,057 / 74.2% (Dos 1) 324 / 5.9% (Dos 2)
 • 12-15: 12,829 / 48.2% (Dos 1)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,119 / 98.2% (Dos 1) 2,094 / 97.1% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,252 / 94.5% (Dos 1) 11,055 / 92.8% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,948 / 90.3% (Dos 1) 44,408 / 87.2% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol (12-15): 573 / 58.2% (Dos 1)