Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 05 Tachwedd

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwasanaeth galw heibio brechu COVID-19; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a gwaith cynnal a chadw tir arfaethedig yng Coedwigoedd y Goredd Ddu.

 

Gwasanaeth Galw Heibio Brechu COVID-19

Mae gwasanaeth brechu galw heibio dyddiol ar gael yngNghanolfan Frechu Torfol y Bae, rhwng 8:30am a 7:30pm, o ddydd Llun i ddydd Sul.

Mae'r gwasanaeth dyddiol yn cynnig dos cyntaf ac ail ddos o'r brechlyn COVID-19, ond nid y brechiad atgyfnerthu (anfonir llythyrau yn darparu manylion apwyntiad ar gyfer hynny).

Gall aelodau o'r cyhoedd ddefnyddio'r gwasanaeth cerdded i mewn, os:

     Nid ydynt wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn COVID-19, maent yn 12 oed ac yn hŷn ac yn byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd a'r Fro

Neu

     Maent yn disgwyl eu hail ddos o Oxford AstraZeneca neu Pfizer ac mae wedi bod o leiaf 8 wythnos ers y dos cyntaf

Rhaid i'r rhai rhwng 12 a 15 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.

Mae'r gwasanaeth galw heibio bob dydd hefyd ar gael yngNghanolfan Hamdden Holm View yn y Barri, rhwng 8:30am a 7:30pm, o ddydd Llun i ddydd Sul. Mae Canolfan Hamdden Holm View dim ond yn cynnig dos cyntaf ac ail ddos Pfizer.

Mae rhagor o fanylion am raglen frechu torfol COVID-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar gael ar-lein yma:

https://bipcaf.gig.cymru/covid-19/covid-19-mass-vaccination-programme/

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (25 Hydref - 31 Hydref)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

04 Tachwedd 2021, 09:00

 

Achosion: 2,265

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 617.3 (Cymru: 548.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 8,953

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 2,440.2

Cyfran bositif: 25.3% (Cymru: 23.2% cyfran bositif)

 

Achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf (29/10/21 i 04/11/21)

Cyfanswm y nifer a adroddwyd = 406

 • Disgyblion a myfyrwyr = 366
 • Staff, gan gynnwys staff addysgu = 40

Yn seiliedig ar y ffigurau diweddaraf, mae ychydig o dan 57,000 o ddisgyblion a myfyrwyr wedi'u cofrestru yn ysgolion Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 05 Tachwedd

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:830,094(Dos 1: 394,849 Dos 2:  359,466 DOS 3: 4,191 Dosau atgyfnertha: 71,516)

Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 26 Hydref

 

 • 80 a throsodd: 20,321 / 94.6% (Dos 1) 20,133 / 93.8% (Dos 2)
 • 75-79: 14,997 / 96.4% (Dos 1) 14,838 / 95.4% (Dos 2)
 • 70-74: 21,410 / 95.8% (Dos 1) 21,277 / 95.2% (Dos 2)
 • 65-69: 21,978 / 94.3% (Dos 1) 21,732 / 93.3% (Dos 2)
 • 60-64: 26,081 / 92.4% (Dos 1) 25,756 / 91.3% (Dos 2)
 • 55-59: 29,440 / 90.4% (Dos 1) 28,942 / 88.8% (Dos 2)
 • 50-54: 29,117 / 88.1% (Dos 1) 28,484 / 86.2% (Dos 2)
 • 40-49: 55,646 / 82% (Dos 1) 53,799 / 79.3% (Dos 2)
 • 30-39: 61,330 / 76.1% (Dos 1) 57,569 / 71.5% (Dos 2)
 • 18-29: 81,552 / 77.3% (Dos 1) 73,189 / 69.5% (Dos 2)
 • 16-17: 4,057 / 74.2% (Dos 1) 324 / 5.9% (Dos 2)
 • 12-15: 12,829 / 48.2% (Dos 1)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,119 / 98.2% (Dos 1) 2,094 / 97.1% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,252 / 94.5% (Dos 1) 11,055 / 92.8% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,948 / 90.3% (Dos 1) 44,408 / 87.2% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol (12-15): 573 / 58.2% (Dos 1)

 

Gwaith Cynnal a Chadw Tir Arfaethedig - Coedwigoedd y Goredd Ddu

Dechreuodd y gwaith o ddatblygu llwybr newydd drwy Goed y Gored Ddu yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 25 Hydref 2021. Gwnaed hyn gan dîm rheoli coetir mewnol y Cyngor.

Mae Coed y Gored Ddu yn Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN) felly rydym yn gwneud y gwaith hwn i ddiogelu bioamrywiaeth ein coetiroedd ac i wneud y parc yn hygyrch.

Bydd gwaith yn y dyfodol yn cynnwys gwaith diogelwch hanfodol ar goed, plannu bylbiau brodorol a gosod naddion pren mewn ardaloedd mwdlyd i gadw'r llwybr yn hygyrch drwy gydol y flwyddyn. Bydd yr holl goed y gellir eu cadw yn y coetir - yn fyw neu farw - yn cael eu cadw gan eu bod yn gynefin pwysig iawn i amrywiaeth eang o rywogaethau.

Ymhen amser byddwn yn cau'r hen lwybr i ganiatáu i fflora'r coetir adfywio ac adfer. Gobeithiwn y byddwch yn deall pam fod y gwaith hwn yn bwysig, ac yn mwynhau'r llwybr newydd rydym wedi'i greu i chi.

Yn olaf, ry'n ni'n ffans mawr o'r "wâcs welîs" ym Mharc Bute ac yn annog pobl i roi eu welîs ‘mlaen i gerdded yn ein coetiroedd. Bydd hyn yn helpu i atal problemau tebyg ar hyd y llwybr newydd gan na fydd angen i bobl grwydro oddi ar y llwybr i osgoi ardaloedd mwdlyd.

Mwy yma:

https://bute-park.com/cy/gcac/